Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. birželio 4 d., trečiadienis

Krikščionys ir psichikos ligos. 3 dalis

John Fenn, 2014 m. gegužės mėn. 31 d.,

Sveiki,
Praeitą savaitę aš rašiau, kad Efeziečiams 3:14-17 sako, jog mes turime būti įsišakniję ir įsitvirtinę besąlygiškoje meilėje, ir jeigu mes esame, mes galėsime suprasti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą.

Morkaus 4:17 Jėšua pasakė, kad tie, kurie nėra įsišakniję ir įsitvirtinę negali išstovėti prieš aplinkybių spaudimą ir žmonių nuomonę, bet „suklumpa“ tuomet, kai tie suspaudimai ateina. Šiame palyginime Jėšua apibūdina žmonių širdis, kurios sudarytos iš mažų akmenų, graikiškai „petrodes“, palyginime pavaizduotas plonas žemės sluoksnis ant viršūnių daugybės mažų akmenėlių.


Jie užauga leisdami kitiems matyti, tik tą ploną žemės sluoksnį, bijodami, kad kiti pamatys tuos mažus akmenėlius po paviršiumi, nuo kurių jie nežino kaip išsilaisvinti. Kiekvienas mažas akmenėlis – tai emocinė problema, arba minčių tvirtovė, kuri susidarė, kai asmuo patyrė kažką, kas sugriovė besąlygišką meilę širdyje, ir neleido Žodžio sėklai įsišaknyti.

Aš dalinausi, kad Jono 8:44 Jėšua pasakė, jog šėtonas stovi vienas, ir kai jis kalba melą, jis daro tai iš savęs – jis neturi su kuo susitarti. Dvasinėje srityje jis stovi išorėje ir žiūri į vidų. Jis kalba žmonėms dalykus, stebėdamas, ar jie sutiks su juo, ir jeigu jie sutinka, tai jam atveria duris įeiti į jų gyvenimus. Kai asmuo tiki melu, susitaria su melu, tuomet melas jam tampa tiesa. Tai nukreipia asmenį į emocinius ir psichikos susirgimus.

Suklupimas gyvenime
Įsišaknijimas besąlygiškoje meilėje sugriaus bet kokią galimybę susidaryti mažam akmenukui vaiko širdelėje, kai tik jis bandys ten užsimegzti. Pavyzdžiui, berniukas metė akmenį ir išdaužė kaimyno langą, jaučiasi siaubingai, ir ateina šėtono siųsta mintis, kad jis yra blogas.

Tėvai atsako į tą melą besąlygiška meile, patvirtindami, kad vaikas nėra blogas, kad jis visada yra mylimas, bet jis kažką padarė blogai ir turi patirti pasekmes. Bet koks bandymas susitarti su šėtono melu buvo sugriautas besąlygiška meile, taigi, bet koks mažas „akmenukas“ berniuko širdelėje niekada neturės progos susidaryti, nes kiekvieno pataisymo atveju, jis bus įtvirtintas besąlygiškoje meilėje.

Morkaus 4:17 graikiškas žodis išverstas: „jie suklumpa“ arba „įsižeidžia“, tai „skandalizo“, kas reiškia „padėti spąstus, arba suklupimo akmenį kelyje“. Tai NĖRA graikiškas žodis „spąstai“ (pagis), bet spąstų paspendimas tiesiogiai kelyje, kad jie įstrigtų ir būtų pagauti.

Jėšua pasakė, kad tuomet, kai sunkumai (aplinkybių spaudimas) arba persekiojimai (kitų nuomonės) pakyla dėl Žodžio, jie įsižeidžia (jie sutinka suklupimo akmenį savo kelyje). Morkaus 4:17

Aišku, kad suklupimo akmenis jų kelyje išdėsto šėtonas, bet tai reiškia, kad ir žmogės turi suvokti, jog jiems trūksta šaknų besąlygiškoje meilėje, todėl jie krenta, arba negali augti Viešpatyje, ir kaip žmonės kai kuriose srityse. Jie pasislepia po solidžia išore, kad žmonės matytų tą ploną žemės sluoksnį, bet slepia daugybę mažų akmenukų savo širdyse, kurie neleidžia emocijų šaknims augti į gylį.

Pažiūrėkime kaip tai veikia
Grįžkime prie to berniuko, kurio atvejį šioje serijoje aš naudoju kaip pavyzdį. Kai atėjo spaudimas dėl jo tėvų skyrybų, šėtonas turėjo progą kalbėti melą, kad tai buvo jo kaltė, ir kai berniukas sutiko su tuo melu, tai tapo jam tiesa. Kai jis patikėjo, kad tai buvo jo kaltė, ta „tiesa“, jog jis tapo priežastimi mamos ir tėčio skyrybų, jam buvo tokia skausminga ir destruktyvi, kad jis susikūrė iškreiptą fantazijų pasaulį ir atstūmė realybę, kad apsaugotų save nuo bet kokių kaltinimų savo gyvenime.

Emocinės traumos pasekmė reiškia, kad „F“ (angliškai „Fault“ – klaida) mokykliniame sąsiuvinyje reiškia, jog mokytojas suklydo. Tai buvo tik nesusipratimas – toks bus paaiškinimas, nes tiesa reikštų, jog jis buvo neteisus, ir vėl sustiprintų skyrybų skausmą. Taigi, jis sako melą, kad apsisaugotų nuo emocinio skausmo.

Tuo metu jis jau buvo suaugęs, melo sakymo pasekmės buvo sunkesnės. Kai jis pavogė beveik 4000$ iš restorano, pasiteisinimas: „tai buvo tik nesusipratimas“, nebuvo priimtas ir jis atliko bausmę kalėjime – vis dar prisiekinėdamas, kad yra nekaltas, ir kad tai kažkieno kito kaltė. Tas melas gali būti kildinamas iš tikėjimo, jog tai buvo jo kaltė, kai jo tėvai išsiskyrė.

Pripažinti tiesą, kad esi dėl kažko kaltas, ir vėl (nesąmoningai) sukeltų siaubą dėl esminės „tiesos“, kad jis buvo kaltas dėl tėvų skyrybų ir vėl, tai tiesiog per daug skausminga. Mažiau skauda praleisti 4 metus kalėjime prisiekinėjant, kad jis buvo neteisingai apkaltintas, negu priimti tiesą – štai kokia tiesa apie skausmą, kai nėra įsišaknijimo ir įsitvirtinimo besąlygiškoje meilėje.

Kitas pavyzdys
Pažiūrėkime jaunos merginos pavyzdį, kuri buvo seksualiai išprievartauta. Šis smurtas prieš ją visiškai sunaikino bet kokį įsišaknijimą besąlygiškoje meilėje, kokį ji tik turėjo. Ji ištekėjo, nes tai normalu, bet ji nepatyrė, kad vyro meilė ją patenkintų, nes ji niekada neišsilaisvino iš skausmo ir baimės, kuris buvo nuo tada, kai ji buvo išprievartauta.

Ji ištekėjo už labai nejautraus ir kartais beširdžio vyro, ir nors tam tikra prasme jinai jį mylėjo, bet vyrai ją visada žeidė, o moterys – ne. Ji pradėjo tikėti melu, kad tam, jog būtų pasitenkinus, jai reikia patirti kitos moters meilę, ir tai vedė į skyrybas, didelę sumaištį ir sutrikimus.

Arba
Ta pati mergina gali tikėti kitu melu, kad dėl to, jog buvo seksualiai vyro išprievartauta, jos dovana ir vienintelis talentas gyvenime – seksas. Augdama ji gali turėti lytinius santykius su daugeliu kitų vaikinų ir vyrų, ieškodama tų vienintelių santykių, kurie ją gali patenkinti besąlygiškai, neteisingai mąstydama, jog turėdama „seksą“ su kiekvienu, vieną kartą atras tą „vienintelį“.

Arba
Berniukas arba mergaitė užauga namuose, kur tėtis muša mamą. Tai nėra besąlygiška meile, bet vaikas auga galvodamas, kad stumdymas ir mušimas yra sutuoktinio meilės išraiška. Todėl, kai jie turi santykius, jie nesąmoningai išprovokuoja kito asmens pyktį, bandydami sukelti jame agresyvumą, nes giliai savyje, jie nepažįsta kitokių būdų išreikšti meilei.

Arba
Vaikas užaugo namuose, kuriuose visi labai užsiėmę. Kai tėvai kūrė karjerą, vaikai buvo nukreipiami lankyti įvairius sporto užsiėmimus bei visus renginius bažnyčioje ir mokykloje, o „šeimos laikas“ prie pietų stalo vakarais buvo kažkas, kas matoma tik senuose filmuose ir TV programose.

Vaikas auga nepatirdamas besąlygiškos meilės, nors tėvai gali jausti tą meilę savo vaikams, bet vaikas yra iš tiesų auklėjamas, kad meilė yra išreiškiama pagal tai, kokie jo pasiekimai sporte, mokykloje, arba bažnyčios veikloje, kurioje jis dalyvauja.

Vaikas patiria atlikimu paremtą meilę, jausdamas spaudimą gerai pasirodyti, kaip ištreniruotas ruonis kiekvieno muzikinio takto metu, sportinėse varžybose arba surinkimo veikloje. Tas vaikas gali augti nedrąsus ir galvoti, kad meilė priklauso nuo atlikimo – ir jų santuokos būna paremtos tuo, ką sutuoktinis gali dėl jų padaryti.

Arba tas vaikas gali suvokti, kad jis iš tiesų nėra besąlygiškai mylimas nepaisant, ką sako mama ar tėtis, nes jis pakankamai išmintingas, kad suprastų, jog tėtis ir mama iš tiesų labiau myli savo darbą. Kiek daug pamokslininkų, vadybininkų ir valdytojų, tvarkydami savo reikalus telefonu bendrų pietų metu, iš tiesų moko vaiką suprasti, kad darbas/kongregacija/kiti yra svarbesni negu jis ir šeima?

Visi šitie pavyzdžiai
Visi šitie ir dar daugybė scenarijų parodo, kokia emocinė ir protinė žala padaroma, kai asmuo nėra įsitvirtinęs ir įsišaknijęs besąlygiškoje meilėje. Mes, žmonės, esame sukurti gyventi su Dievu, pažinti dalykus dvasiškai virš proto žinių. Bet kai asmuo nėra įsišaknijęs ir įsitvirtinęs besąlygiškoje meilėje, šėtonas pasiruošęs padėti suklupimo akmenį tiesiai jo kelyje – paprastas mažas melas veda į didesnį melą ir dar į didesnį...

Kitą savaitę – kaip liautis tikėti melu, kaip valdo baimė, kuomet nėra besąlygiškos meilės širdyje, ir ką daryti, kad pradėtų sveikti jūsų emocijos. Iki tada. Laiminu jus!

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.