Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. sausio 23 d., ketvirtadienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Sausis 2014

John Fenn, 2014 m. sausio mėn. 15 d.,


Brangūs draugai,
Aš ieškau Tėvo valios, norėdamas suprasti, ką Jis darys Kristaus kūne šiais metais, o Jis ir toliau kalba, kad ves tuos, kurie turi ausis klausyti, Jis ragina susitelkti į esminius „dalykus“ – į tai kas iš tiesų yra svarbu ir atskirti, kas nesvarbu, susitelkti į tai, kas iš tiesų mes esame, ir atmesti tai, kas mes nesame.

Tai prasidėjo, kai aš meldžiausi už kažką vietiniuose Tulsos namų surinkimuose, o Jis kalbėjo man, kad įžengiame į susitelkimo prie pagrindinių dalykų laiką, kartu su kai kuriomis kitomis detalėmis, kurias aš vėliau pasakiau jiems. Bet Jo artumas pasiliko, taigi ir aš pasilikau, ir išgirdau Jį sakant: „Šie metai yra grįžimas atgal prie esminių dalykų, nukreipiant dėmesį nuo trukdžių ir susitelkiant į esminius dalykus.“

Kai Jis kalbėjo, aš buvau Dvasioje ir mačiau prieš save medį. Nematoma ranka pjaustė jo šakas, pjaustė švariai iki kamieno, liko tik gabaliukas. Bet kelios šakos buvo nupjautos taip, kad šakos liko 1-2 pėdos ilgio (0,5 m), taip lyg galbūt kai kurios iš jų galėtų ataugti kitu laiku, ir aš mąsčiau apie tai, ką stebėjau.

Šita dalis buvo man pati įdomiausia. Jis paliko kai kurias apipjaustytas šakas, bet jų visų nepašalino. Ne pats maloniausias vaizdas matyti kaip iš kamieno kyšojo trumpi galiukai, bet jie teikė vilties, kad tai, kas buvo nupjauta gali ir vėl užaugti, galima taip pasakyti „teisingu būdu“.

Bet kai aš stebėjau šakas, kurios krito ant žemės, aš buvau sužavėtas anksčiau paslėpto kamieno tiesumu, grožiu ir tvirtumu. Jis siekė dangų, nors kažkiek gąsdino po apgenėjimo likusių šakų trumpi galiukai, o visi kiti buvo nupjauti visiškai prie pat kamieno, bet jis kilo aukštai, viršūnėje buvo lapai ir nepaliestos šakos, kurios stiebėsi link saulės.

Aš buvau sužavėtas tuo, koks stiprus buvo kamienas ir negalėjau atitraukti nuo jo akių. Man atėjo mintis, kad medis buvo užmiršęs koks stiprus ir tikras jis iš tiesų buvo. Aš kažkaip suvokiau, kad medis didžiavosi savo šakomis ir kaip jos atrodė.

Tai buvo svarbi dalis. Aš kažkaip suvokiau, kad medis (Kristaus kūnas) nežinojo, koks stiprus ir teisingas jis iš tiesų buvo, nes jis savo tikėjimą buvo sudėjęs į šakas ir jas dengiančius lapus. Bet kai danga buvo pašalinta, po šoko, kurį patyrė prarasdamas ją, ir kai jis buvo atidengtas, kad visi matytų, medis buvo sužavėtas, stiprus ir patenkintas savimi, kai suvokė, koks jis iš tiesų yra.

Buvo panašu, kad kamienas (Kristaus kūnas) buvo paslėpęs save po dalykais, kurie nieko nereiškė, tik fasadas, tai ką mato žmonės, susitelkimas į išvaizdą, užuot buvus dvasine prasme permatomu ir tikru. Kamienas buvo paslėptas po šakų fasadu, bet dabar, kai tai buvo nupjauta, jo jėga ir grožis buvo žavingi. Tada regėjimas išnyko.

Kai aš galvojau apie tai, aš pamačiau tą patį regėjimą tik iš kitos perspektyvos. Tai atrodė taip, lyg filmavimo kamera būtų apėmusi platesnę panoramą, ir kai tai nutiko, aš suvokiau kad jau nežiūriu tik į vieną medį. Pirmas regėjimas buvo 1 medis, Kristaus kūnas.

Bet dabar šis regėjimas sugrįžo nuo vieno apgenėto medžio, ir kai perspektyva pasikeitė, aš suvokiau, kad aš buvau miške su šimtų šimtais medžių, kurie stovėjo arti vienas kito, kaip miške. Kiekvienas medis buvo apipjaustytas taip, kaip Kristaus kūnas pirmajame regėjime. Bet dabar aš mačiau šimtus medžių, visi apipjaustyti, aišku, kad reiškė individualius narius Kristaus kūne.

Ir kažkaip aš galėjau pasakyti, kad visi medžiai buvo kaimynai tame pačiame miške, pažinojo vienas kitą ir turėjo santykius vienas su kitu, ir buvo bendravime, kaip visi, kurie patyrė tą patį apipjaustymą, taigi visi buvo lygūs ir nei vienas nesiekė būti dėmesio centre – jie buvo tik lygūs medžiai tarp kitų lygių medžių. Tada regėjimas išnyko.

Bet mes galime suvokti apie tą „genėjimą“ (šitas žodis nėra pakankamai stiprus apibūdinti pjovimą, kurį aš mačiau) yra apie dvasinius ir natūralius dalykus. Genėjimas (apipjaustymas) nėra malonumas, kol jūs nesusitelkiate į tai, kas iš tiesų yra svarbu, kita vertus jūs gedėsite dėl prarastų šakų. Ir kai mes esame apipjaustomi visa tai yra dėl santykių Kristuje.

Natūraliai genėjimas reiškia ekonominius sunkumus, gyvenimo suspaudimus, stresus gyvenime; nupjovimą visko, kas yra nereikalinga, sutelkiant dėmesį į tai, kas iš tiesų yra svarbu. Tas pats tinka ir dvasiniam genėjimui. Dvasinis genėjimas tai Kristaus charakterio ugdymas, kuris dažnai ugdomas sunkumuose.

Asmuo neturi eiti per sunkumus, kad susidėliotų aiškius prioritetus, kurie sutinka su Viešpačiu ir Jo Karalyste, nes jie vertins kiekvieną aplinkybę kaip galimybę augti Kristuje, ir dažnai renkasi kelią, kur ugdomas charakteris, užuot pasirinkus lengvą išeitį.

Pavyzdžiui, per daugiau kaip 4 dešimtmečius mano tarnavimo, aš kalbėjausi su daugybe žmonių apie tai kaip tvarkyti biudžetą, biudžetas apima ir davimą, atidėjimą kažkiek pinigų ir plano sudarymą. Nors taip daug kam nepavyko įdiegti disciplinos, nors jie žinojo, kad to jiems reikia, ir jie žinojo, kad galėjo tai padaryti.

Bet laikai ateina, kai dvasinės ir ekonominės sąlygos vers žmones daryti sprendimus, kuriuos jie turėjo padaryti patys. Tėvas kalba tiems, kurie turi ausis girdėti, gali būti, kaip mes pasakytume „užbėga posūkiui priekį“ (Paruošia tam, kas kitus užklups netikėtai, tuos ,kurie netgi žinojo, bet nebuvo pasiruošę.)

Aš meldžiuosi, kad tai, kuo dalinuosi, rastų atgarsį ir paliudijimą jūsų dvasioje – tai yra grįžimas atgal prie pagrindų, susitelkimas į esminius dalykus gyvenime, ir tai, kas mes esame Jame. Mes esame stipresni Jame, nei mes tai suvokiame, ir šiais metais nuo viso Kristaus kūno, bus pašalinti fasadai, kurie slepia tikrą asmenį. Tai reiškia surasti tikrus dalykus ir susitelkti į juos. Meldžiuosi!

Barbara ir aš norime padėkoti jums už dosnią pagalbą ir finansines dovanas. Mes esame mažas tarnavimas, darome tik tai, ką esame pašaukti daryti, atviri ir darome tai iš širdies. Žodžiais negalima išreikšti mūsų dėkingumo už jūsų maldas ir paramą. Ačiū.

Chriso kambario pertvarkymas – Mes susėdome su mūsų draugu architektu, vienu iš Tulsos namų surinkimų lyderių, ir jis nubraižė planus Chriso kambariui bei vonios kambariui, kurie yra pritaikyti neįgaliajam, o taip pat Barbaros ir mano raštinės išplėtimui (kuri dabar yra 10x10 pėdų (maždaug 3m x 3m) ir užpildyta dėžėmis). Kai tik tie planai bus kaip reikiant paruošti, statytojas pasakys mums kainą, ir mes galėsime pajudėti pirmyn. Mes planuojame pradėti pavasarį ir dėkojame už tuos, kurie suteikė mums pagalbą. Mes galvojame, kad turime pusę reikiamos sumos, bet sužinosime daugiau maždaug po mėnesio.

Laiminame jus, laikykite savo akis nukreiptas į Jį!

John ir Barbara

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.