Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis

Kai krikščionys miršta su neatgailauta nuodėme. 1 dalis

John Fenn, 2013 m. liepos mėn. 13 d.,

Sveikinu visus,

Pastorius pasakė savo kongregacijai: jeigu greičio apribojimas buvo 90 km/h, o tu važiavai 91 km/h greičiu, padarei avariją ir žuvai, tai eisi į pragarą. Ar tai tiesa?

Pas mane atėjo moteris, kuri buvo labai susirūpinusi dėl savo mirusios motinos likimo. Mama prieš mirtį išpažino savo tikėjimą Kristumi, bet anksčiau buvo labai skriaudžiama santuokoje ir todėl vis dar turėjo širdyje kartėlį savo buvusiam vyrui. Moteris norėjo žinoti, ar jos mama danguje?

Vyras buvo priklausomas nuo pornografijos ir turėjo širdies ligą. Jis norėjo žinoti, kas būtų jei vieną dieną prie kompiuterio žiūrint pornografiją jam sustotų širdis ir jis mirtų. Jis norėjo sužinoti, ar jis tebeeitų į dangų, jei taip atsitiktų.

Mano pažįstama netekėjusi moteris, kuri buvo aktyvi surinkimo (bažnyčios) veikloje, vieną dieną nusižudė. Ar ji danguje?

Kai krikščionis miršta su neatgailauta nuodėme...
Atsakymai į šituos klausimus daugeliui paliečia kelis jautrius dalykus: kartą išgelbėtas, visada išgelbėtas; mirtina nuodėmė; Dievo teismas, išvardinau tik tris, bet leiskite man pasakyti kažką, kas gali skambėti radikaliai.

Ne nuodėmių atleidimas atidaro mums vartus į dangų.

Tai daugelį šokiruoja, nors tai yra tiesa. Ne nuodėmių atleidimas atveria tau kelią į dangų – tavo „bilietas“ į dangų yra kažkas daugiau negu tai.

Tavo „bilietas“ į dangų yra tai, kad tavo dvasia buvo perkurta Šventaja Dvasia
Tėvas legaliai atleido visiems žmonėms už jų nuodėmes. Visiems, kurie tik kada nors gyveno ar gyvens, vietoj jų ant kryžiaus nubaudęs Kristų. Jau Jėšua (Jėzus) pasakė, kad turi atgimti iš naujo Šventaja Dvasia, jei nori patekti į dangų, ir tada tu turėsi Gyvenimą (2 Kor 5:19, Jn 3:6)

Taigi yra kur kas daugiau nei vien tai, kad Jėšua nupirko nuodėmių atleidimą kiekvienam, kuris kada nors gyveno ir gyvens - Jis suteikė žmonėms legalią galimybę atgimti iš naujo. Deja, kai kurie modernių „malonės“ mokymų šalininkai mato tik tai, kad ant kryžiaus atleistos nuodėmės ir galvoja, kad visi pateks į dangų, bet neigia faktą, kad lygiai taip, kaip kažkas buvo padaryta dėl kito asmens, tas asmuo turi savo paties valia pasinaudoti tuo, kas buvo dėl jo padaryta.

Jei aš dedu pinigus į tavo banko sąskaitą, tai legalus pervedimas, bet tau iš to jokios naudos, ir tai netampa tau veiksminga, kol neimi naudotis tuo aprūpinimu. Nojus buvo teisumo pamokslininkas, ir laive buvo daug vietos, bet tik 8 žmonės iš jo šeimos išsigelbėjo. Jis negalėjo paimti visų į arką, kuri simbolizuoja Kristų, kaip rašė Petras. Visa, ką jis galėjo padaryti, tai yra legalus veiksmas - suteikti jiems galimybę. Taip, kaip tai buvo su pavyzdžiu, prototipu, taip ir su tikruoju dalyku (1 Pt 3:20-22)

Pasakykime tai kitu būdu
Vieninteliai žmonės danguje yra Karaliaus šeima. Barbara ir aš turime 3 sūnus, ir kiekviename jų yra dalelė mūsų. Tai natūrali šeima. Tėvas taip pat turi vaikų, ir būti dalimi Jo šeimos – tai reiškia turėti šiek tiek Jo savyje. Tai yra Šventoji Dvasia.

Yra tik 2 būdai tapti Jo šeimos dalimi: per gimimą ir įsūnystę. Mes gimėme į šeimą ir buvome Jo įsūnyti. Klausimą: dangus, ar pragaras apsprendžia tai „kas yra tavo tėvelis“.

...bet jūs gavote įsūnystės dvasią, kuri šaukia, „Abba, Tėve“. (Šventoji) Dvasia Pati liudija mūsų dvasiai, sakydama, kad mes esame Dievo vaikai.“ Romiečiam 8:15-16

Ir tai buvo Jo laisva valia, kad Jis leido mums gimti kaip sūnums per Jo Tiesos Žodį, todėl mes turime būti tokie Jo kūrinių pirmieji vaisiai, pavyzdžiai to, ką Jis sukūrė ir susikoncentravę į Jį (Jokūbo 1:18 vertimas iš anglų k.).

Yra daug kitų eilučių, kurios teigia tą patį dalyką – tu tinki dangui, nes esi legaliai įsūnytas per Jėzaus kryžių, ir tada gimęs į šeimą per Šventąją Dvasią.

Jei Jėzaus auka ant kryžiaus suteikė mums TIK nuodėmių atleidimą, bet ne gimimą iš naujo, nei vienas negalėtų eiti į dangų. Gerai, kad mes negalime šitų dviejų dalykų atskirti.

Užstatas
Dvasia yra Dievo pradinė įmoka, užstato pinigai, kurie garantuoja, kad Jis duos mums paveldėti tai, ką Jis pažadėjo ir kad Jis išpirko mus, kad būtume Jam priklausantys žmonės“ (Efeziečiams 1:14, vertimas iš anglų k.)

Įdomu pažymėti, kad žodis „užstatas“ Pauliaus laikais reiškė „rankpinigai“, ir taip buvo suprantama skaitytojų, kuriems tuomet buvo skirtas laiškas. Tą patį dalyką šie žodžiai reiškia ir mums šiandien – užstatas duotas kaip pažadas, kad bus įvykdyta viskas iki galo. Visa, ką mes turime šiandien yra tik užstatas, kad būsim paimti... ir kaip pavyzdys to, ką Jis turi mums paruošęs ateinančiais amžiais. WOW!

Taip gyvenk ir turėsi ramybę
Paulius rašė galatams, nes jie paliko malonę ir vėl sugrįžo prie įstatymo. Jis parodo kontrastą tarp įstatymo ir malonės, kūno ir dvasios (Dvasios), ir pabrėžia NE tai, kad jų nuodėmės buvo atleistos, bet kad jie gimė iš Dvasios ir dabar yra Dievo šeima.

Jis užbaigia savo laišką sakydamas: „Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas (buvimas žydu), nei neapipjaustymas (buvimas pagonimi), bet naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ant jų ramybė; taip pat ir Dievo Izraeliui! (Galatams 6:15-16)

Jei dar neaišku, Paulius mokė, kad žemėje yra tik 2 žmonių rasės, gimusių iš Dievo, ir negimusių iš Dievo – jis tai pasakė kitu būdu anksčiau:

Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje! (Galatams 3:28)

Visi žmonės yra sukurti Dievo, bet tik tie, kurie gimę iš Dvasios yra Dievo vaikai
Šito suvokimas teikia didelę ramybę. Nėra rasės, tautybės, socialinių – ekonominių aplinkybių, kurios būtų svarbios - yra svarbu tik tai – ar tu esi gimęs iš Dvasios, ar ne.

Galatams 6:16 Paulius rašė: „Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ant jų...“ Tokia TAISYKLĖ. Toks graikiškas žodis „kanon“, arba angliškas, kanonas.Tai buvo tiesi lazda, tuo metu naudojama taip, kaip mes dabar naudojame metrą ar centimetrą matavimui. Tai buvo staliaus įrankis, naudojamas išmatuoti visus daiktus, dėl jos pavyzdinio tiesumo.

Paulius sako šį faktą, kad tik vieninteis svarbus dalykas yra naujas kūrinys Kristuje, ir tai yra taisyklė, pagal kurią visą kitą galima išmatuoti.

Kuo tai naudinga
Jei tu įsišaknijęs suvokime to, kad tavo dvasia buvo perkurta Dievo Dvasios, tai sustabdo tendenciją vėl sugrįžti į religinį legalizmą - apie tai Paulius rašo galatams. Kristus jumyse yra ta matavimo lazda, kuria viskas matuojama.

Kaip gali koks nors mokymas, kokios nors religinės pratybos pagerinti Kristų jumyse? Jei tu girdi „pranašas“ sako: „Melskis šita malda 7 dienas, tada daryk tai ir tai…”, tu atpažinsi tai, kaip neteisingą mokymą, nes niekas negali padaryti jums daugiau negu tai, ką jau padarė Kristus jumyse.

Jei kas nors tau sako, kad patiktum Dievui turi garbinimui vieną dieną išskirti iš kitų dienų ir nedaryti vienų ar kitų dalykų; tu atpažink, kad Kristus tavyje yra 24/7 (24 valandas per parą 7 dienas per savaitę), taigi išskirti vieną dieną lyg ji būtų šventesnė nei kitos yra juokinga. Tu jau esi naujas kūrinys Jame; negi žmonės mano, kad išskyrimas būtent kažkurios vienos dienos garbinimui pagerins tai, ką jau turi?

Jei girdi mokymą liepiantį tau kažką daryti tam, kad atsivertų dangus, tu atpažinsi klaidą, nes Kristus jau yra tavyje, ir dangus tau visiškai atvertas 24/7 - tai yra šokinėjimas per „religinius kalniukus“ ir nieko neprideda prie Kristaus tavyje.

Paulius naudojo „kanon“, matavimo lazdą, nes tai yra skiriamoji riba, kuri apsprendžia išgelbėjimą Kristuje ir tik Jame, ir atskiria nuo religinių darbų.

Štai kodėl…
Štai kodėl 2 Korintiečiams 5:16-17 pasakyta: „Todėl nuo šiol mes nė vieno nebepažįstame pagal kūną. Jei mes ir pažinome Kristų pagal kūną, tai dabar taip Jo nebepažįstame. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja.

Toks turi būti mūsų pamatinis supratimas, tai Dievo požiūris: yra tik 2 žmonių rūšys žemėje – tie, kurie buvo perkurti Dvasia, ir tie kurie nebuvo. Visiems žmonėms buvo legaliai atleista, bet kai kurie priėmė įstatymiško darbo atlikto ant kryžiaus nuopelnus sau, padarė kryžiaus tiesą gyva sau, ir jų dvasios buvo perkurtos. TAI yra mūsų bilietas į dangų. Tu tiesiog dabar jau esi dangaus pilietis. Tu jau dabar esi amžinybėje. Tu nemirsi ir tik tada pateksi į amžinybę – tu jau esi amžinybėje, kaip Tėvo vaikas, Jo namų narys, karalystės pilietis. (Hebrajams 12:22-23)

Taigi, mes prisimename tą atsitikimą apie viršytą greitį iki 91 km/h vietoj 90 km/h. Prisimename tą seną ponią, kuri myli Dievą, bet kovoja su kartumu savo buvusiam vyrui, vyrą su nesveika širdimi, mirštantį prie kompiuterio ir žiūrintį pornografinį tinklalapį. Ir mums nereikėtų užmiršti moters, kuri mirė nuo savo pačios revolverio šūvio. Ar jie danguje, netgi su šitomis nuodėmėmis esančiomis jų gyvenimuose?

Mes padėjome pamatą – mes neiname į dangų dėl to, kad Jėšua atleido mums mūsų nuodėmes, mes einame į dangų, nes mūsų dvasios buvo perkurtos Šventąją Dvasia. Todėl yra tik 2 žmonių rasės: dangaus piliečiai, ir pragaro piliečiai. Ir štai čia mes pratęsime kitą savaitę. Iki tada, pamąstykite apie visus tuos dalykus, laiminu visus.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.