Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. liepos 9 d., antradienis

Didelis paveikslas. 5 dalis

John Fenn, 2013 m. birželio mėn. 22 d.,

Sveikinu visus,

1965 metais britų grupė „Herman's Hermits“ turėjo topinę dainą „Ponia Braun, jūs turite gražią dukrą“, ji buvo albume, kurį aš nusipirkau 7-to dešimtmečio pabaigoje, kai man buvo maždaug 10 ar 12 metų. (Aš suprantu, kad datos manęs neįtakoja, ar ne? Praeitą mėnesį man sukako kaip tik 55 metai)

Netgi dabar, aš turiu „Herman's Hermits“ geriausias dainas savo iPhone „lengvai klausomos muzikos“ sąraše.

Mes įdėjome šitą elektroninį laišką auditorijai, ach
Aš sakiau tai jau anksčiau, ir žinau, kad tai neskamba dvasiškai, bet dažnai lengviau melstis Dvasioje ir kalbėti Tėvui klausant kai kurių melodingų 1960-ųjų ir 70-ųjų dainų, su kuriomis aš užaugau žaisdamas kieme, nei modernių krikščioniško roko stiliaus dainų, kurios arba rėkia kažką man, arba jų žodžiai tokie: „esu žemiau už gyvatės pilvą“. (Bet yra taip pat ir daugybė labai geros krikščioniškos garbinimo muzikos ir aš ją klausau!)

Bet kai kurios krikščioniškos dainos (netgi kai kurios „garbinimo“ giesmės) yra panašios country stiliaus dainas, jeigu jas prisimenate: „tu susigrąžinai savo sunkvežimį, tu susigrąžinai savo šunį, tu susigrąžinai savo merginą, savo darbą...“

Grįžkime prie didelio paveikslo, ach
Supraskite, aš moku mintinai tą dainą „Ponia Brown, jūs turite gražią dukterį“ maždaug nuo 1970, ir visą tą laiką, aš galvojau, kad pagrindinė eilutė būtent šita: (dainuodavau imituodamas Peter Noone‘s sunkų Mančesterio akcentą): „Ponia Brown, jūs turite gražią dukterį, merginos kurios renkasi pirkinius taip kaip ji yra labai retos...“

Daina trunka 2 minutes 24 sekundes ir daugiau kaip 43 metus aš laimingas dainavau: „Ponia Brown, jūs turite mielą dukterį, merginos, kurios renkasi pirkinius taip kaip ji, labai retos…” ir niekada nesupratau, kodėl tas paauglys anglų berniukas taip žavėjosi merginų pirkimo įgūdžiais – supratau tai tik praeitą mėnesį.

Taigi kai aš klausiausi fone grojančios Herman’s Hermits, aš kalbėjausi su Tėvu apie didelį paveikslą ir meldžiausi Dvasioje, kai tai atsitiko.

Staiga aš supratau
Aš pradėjau gauti apreiškimus apie pavyzdžius Evangelijose, kur Jėšua nukeipdavo dėmesį nuo asmens ar momento į didelį paveikslą, tada vėl grįždavo į tą problemą. Jis be abejo darė tai todėl, kad kokia tai bebūtų krizė ar problema, žmogus matytų ją didelio paveikslo fone ir todėl neprarastų drąsos.

Ir kol aš mąsčiau apie tai, pasigirdo ta daina, ir Tėvas staiga pasakė: „Tai kaip čia“. Jis nukreipė mano dėmesį nuo savęs į muzikos foną, kuris tuo metu atrodė daug garsesnis ir staiga labai aiškus: „Ponia Brown, jūs turite mielą dukrą, tokios šaunios merginos kaip ji, labai retos...“

Ach... merginos tokios ŠAUNIOS KAIP JI, labai retos, o ne merginos, kurios perka kaip ji, yra labai retos. (Čia anglų kalboje yra žodžių žaismas „shop“ ir „sharp“).

Efekto perkėlimas
Nuo tada, kai man buvo 10 ar 12 metų aš galvojau, apie tuos merginų iš Mančesterio pirkimo įgūdžius, kai buvo dainuojama apie tai, kad ji buvo šauni – tai reiškia intelektą, gyvybingumą, patrauklumą, o NE tai, kad ji buvo gera pirkėja.

Tėvas panaudojo tai, kaip mokymą ir paaiškino savo požiūrį: 2 minutes 24 sekundes trunkanti daina yra kaip mūsų gyvenimas, ir dažnai ankstyvaisiais mūsų gyvenimo metais mes išmokstame kažką neteisingai. Todėl, kad išmokome tai anksti, mes nešiojamės tai visą savo gyvenimą. Tai sąlygoja mus daryti sprendimus ir susidaryti nuomones paremtas tuo neteisingu tikėjimu, ir dėl to, viskas, kas statoma ant to tikėjimo kiekvienoje srityje yra šiek tiek netikslu.

Šitas pasikartojančios eilutės reikšmės nesuvokimas +/- 45 metams iškreipė visą dainos supratimą. Kaip dažnai mes mąstome kažką apie mus pačius ar Dievą ir tai padarome lyg pamatu, ant kurio statome visą savęs ar Dievo suvokimą, tik praėjus metams, mes suvokiame tuos „dainos žodžius“ teisingai.

Tos įžymiosios šveicarų karvės
Kai Barbara ir jos geriausia draugė Kathy buvo maždaug apie 6 metų amžiaus, jos tikriausiai žiūrėjo filmą „Heidi“ apie mažą šveicarų mergaitę. Kathy pasakė Barbarai, kad ji stebisi, kaip karvės Šveicarijoje gali stovėti ant tų stačių kalnų šlaitų. Vienu atsikvėpimu Barbara paaiškino, kad šveicarų karvės turi trumpesnes kojas vienoje savo kūno pusėje, ir tai padeda joms išlaikyti pusiausvyrą stovint ant stačių kalnų šlaitų.


Po 12 metų, dabar jau būdamos aštuoniolikmetės, Barbara ir Kathy gyveno viename Indianos studentų bendrabučio kambaryje, ir kalbėjosi apie evoliucijos teoriją. Kathy pasakė: „Na tu juk žinai, kaip ir tos šveicarų karvės, kurių kojos sutrumpėjo vienoje kūno pusėje dėl aplinkos“.

Barbara buvo apstulbusi, ėmė juoktis ir pasakė jai, kad šveicarų karvės neturi trumpesnių kojų vienoje savo kūno pusėje – tai buvo tik pajuokavimas. Bet Kathy tai buvo neįtikėtina, ir tai sukėlė šoką, nes ji tikėjo, kadangi jei Barbara taip pasakė – tai yra tiesa, ir jos visą valandą ieškojo informacijos apie šveicarų karves ir jų kojas, kad tik įrodytų, jog prieš 12 metų Barbara pajuokavo.

Didelis, mažas, didelis, mažas, didelis
Luko 22:14-23 yra apie paskutinę vakarienę ir didelio paveikslo darbą ant kryžiaus. Bet sekančioje eilutėje matome, kad mokiniai elgėsi taip, kaip diktavo jų žmogiška prigimtis, jie sumažino tą didelį paveikslą iki mažo, apie juos pačius ir svarstė, kas bus didžiausias tarp jų?

Jėšua padėjo jiems nukreipti akis nuo „savęs“, nuo mažo paveikslo ir žiūrėti į didelį paveikslą 29-30 eilutėse. Jis sakė, kad duos jiems dalį karalystės, kurią Tėvas yra Jam atidavęs, ir jie būsimoje karalystėje teis/ administruos 12 Izraelio genčių, taigi, liaukitės siekti pozicijų čia ir dabar.

Jėšua niekada nesikeičia – Jis vis dar skatina mus pakelti akis nuo mūsų į didelį paveikslą. Bet...

Tada Jėšua pasisuko į Petrą, kad papildytų tą apreiškimą apie didžią ir galingą ateitį, kai jie teis 12 Izraelio giminių būsimoje karalystėje, apreiškimu, kad Petras pirmas bus išsijotas kaip kviečiai. „Šėtonas panoro išsijoti jus kaip kviečius, bet aš meldžiausi už tave, kad kai tu atsiversi stiprintum savo brolius ir seseris“ (Eil. 31-32).

Maždaug pusė žingsnio į šoną
Petras, palaiminta jo širdis ir visiškai neteisingas laiko supratimas, kai bandė nupiešti didelį paveikslą apie Jėšua: „Aš eisiu su tavimi į kalėjimą ir net mirti“. Bet Jėšua vėl nukreipia žvilgsnius, šį kartą į mažą paveikslą: „Aš tau sakau, Petrai, tu 3 kartus manęs išsiginsi gaidžiui dar nepragydus“.

Žiūrėti į didelį paveikslą nereiškia faktų paneigimą ar atmetimą darbo, kurį reikia tučtuojau atlikti, ar problemų, kurias reikia čia pat neatidėliojus spręsti, bet tai reiškia neužmiršti didelio paveikslo, kai sprendžiame „mažo paveikslo“ intensyvias krizes, turime išlaikyt dalykus teisingoje perspektyvoje ir tai teikia stiprybės bei vilties tęsti kelionę.

Štai kodėl Jėšua kalbėjo apie mažą paveikslą, kuriame Petras išsižadės Viešpaties, tame kontekste, kad jis vieną dieną sėdės soste teisdamas Izraelį ateisiančioje karalystėje. Jis visada mūsų problemas parodo didelio paveikslo kontekste, skatindamas kokia bebūtų mūsų problema sąžiningai ir teisingai išspręsti ją.

Ir tada Jėšua atsisako Petro mažo paveikslo ir eina prie didelio paveikslo bei vėl sako jiems, kad juos palieka, taigi nuo to laiko ir toliau jie turi būti pilnai aprūpinti. Tada Jis eina prie didelio paveikslo įvykių – apie Getsemanės sodą.

Sugrįžkime vėl prie dainos žodžių ir karvių
Pirmame amžiuje buvo toks mokymas, kad Mesijas ateis nugalėti romėnų ir atstatyti Izrelio į lyderiaujančią poziciją pasaulyje dar kartą, kaip tai buvo Dovydo ir Saliamono laikais. Tai buvo esminis nesupratimas, kuriuo tikėjo daugelis Jėzaus mokinių. Vienas iš jų buvo „Simonas Zealotas“, vienas iš 12 mokinių, kuriuos buvo išsirinkęs Jėšua.

Zealotų partija buvo politinis judėjimas, kuris norėjo sukurstyti žmones ir nuversti romėnų valdžią. Daugelis tikėjo, kad tai buvo esminė priežastis, dėl kurios Judas išdavė Jėzų, bandydamas Jį išprovokuoti įrodyti, kad Jis yra Mesijas ir pastatyti Jį į poziciją konfrontuojančią romėnus bei daryti stebuklus, kad juos nugalėtų.

Netgi Apaštalų darbų 1:6, kai jie visi kartu prieš Jėzaus paėimimą į dangų, kaip grupė atėjo, jie paklausė: „Viešpatie, ar dabar tu atstatysi Izraelio karalystę?“ Jie VIS DAR tikėjosi tuo metu, kad Jis išvis romėnus!

Visa, ką jie matė, girdėjo ir darė per pastaruosius 3 metus, kuriuos buvo kartu su Jėzumi, dabar prisikėlusiu iš mirties, neatitiko jų esminės tos „neteisingai suprasto savo gyvenimo dainos“, kurią jie galvojo, kad supranta taip gerai. Jie vis dar tikėjo, kad šveicarų karvės turi viename kūno šone trumpesnes kojas, nors jie 3½ metų praleido kartu su Jėšua.

Ar mes ne tokie patys?
Nesvarbu kaip ilgai mes vaikščiojame su Viešpačiu šiame gyvenime, mums vis dar reikia iš naujo mokytis dainos žodžių, iš naujo mokytis apie daugelį dalykų, nes kai kurie nėra jokie faktai iš viso, bet klaida ir žmonių tradicija. Paulius sakė 1 Korintiečiams 14:10, kad yra daug balsų pasaulyje ir visi jie turi reikšmę. Blogai, kad mes ateiname pas Viešpatį ir Jo balsas, kurį mes sekame, vis dar sumaišomas su kitais balsais ir atsitrenkia į mūsų proto, emocijų ir gyvenimo patyrimo sienas.

Būti mokiniu reiškia pertvarkyti tuos daugelį balsų, tą „mažo paveikslo“ pamatą, ant kurio mes statome gyvenimą, ir padėti jį teisingame kontekste ir žiūrėti į jį iš teisingos mūsų ateities perspektyvos ir mūsų dangiškos pilietybės, kurią jau turime (Filipiečiams 3:20)

Staiga, daina įgauna prasmę. Staiga jūs suvokiate, kad tos karvės yra tokios pat kaip kitos. Ir staiga jūs matote Tėvo ir Viešpaties Jėšua gerumą, ir meilės istorija prasideda...

Kitą savaitę – nauja tema – susitvarkyk su mažu paveikslu iš didelio paveikslo perspektyvos.

Laiminu jus visus,


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.