Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Pranašiškas žodis 2012. 4 dalis

John Fenn, 2012 m. vasario mėn. 4 d.,

Tai mano pranašiškas žodis 2012 metams… taigi
Šioje serijoje aš dalinausi apie galimą amžiaus pabaigos scenarijų. Nagrinėjimą pradėjau nuo Jėšua grįžimo ir baigiau mūsų dienomis.

Apreiškimo knygoje smulkiai aprašomos detalės, įvykiai ir aplinkybės, kurie supa dvigubo asteroido/ kometos atsitrenkimą į mūsų planetą, po kurio 1/3 visų augalų ir žmonių žus, daug kur žemėje bus badas, karas, persekiojimai ir išplis ligos. Po to aš pasidalinau, kad mažiausiai 7 metai prieš šiuos įvykius, bus karas tarp Izraelio ir jo sąjungininkų prieš Rusiją ir jos sąjungininkus.

Ar mes galime tai šiek tiek susiaurinti?
Tokia jau ta žmogaus prigimtis, kad jis nori žinoti ateitį, ir tai nėra blogai – kas gi būtų su mumis, jei mes nebūtume ieškoję Viešpaties išminties padaryti sprendimams, kuriuos turėjome padaryti?

Ir daugelis „pranašiškų žodžių“ patenkina šitą troškimą. Šiais metais aš mačiau tokių „žodžių“, pradedant: „Aš greitai pašauksiu Savo tarną Bilį Greimą (Billy Graham) namo“ (jam dabar 93 metai, taigi ar jums tikrai reikia pridėti prie šitų žodžių „taip sako Viešpats“) ir baigiant tuo, kad keičiasi Dievo valdymas ir t.t.

Bet man iš tikrųjų įdomus MANO gyvenimas. Ką Dievas MAN sako šiais metais?

Prisimenu kai...
Maždaug prieš 30 metų mes buvome surinkime, kur pastorius metus laiko žadėjo, o paskui nusprendė nesamdyti manęs į darbą; verslas svyravo, nes kažkas, kam jis priklausė bankrutavo, mūsų buhalterio žmona susirgo vėžiu, taigi jis apleido mokesčių mokėjimus, ir tai kainavo mus tūkstančius dolerių, mes suvokėme, kad mūsų vyriausias sūnus buvo neįgalus ir vienas valstybinės ligoninės gydytojas patarė mums atiduoti jį į valstybinius slaugos namus ir net užmiršti, kad mes jį iš viso turėjome, ir viskas įvyko per trumpą laiką, kuris baigėsi lentele ant mūsų namų su užrašu „uždaroma“.

Pasaulis aplink mus dužo, mes neturėjome pinigų, darbo, kreditų, ir mūsų šeima buvo už 1.200 mylių (apie 2.000 km) nuo mūsų. Mes maitinomės tik už tuos pinigus, kuriuos gavome, kai Viešpats pasakė Barbarai parduoti tai, be ko galima apsieiti ir pasiruošti gyventi taupiai. Mes gyvenome iš pajamų, kurias gavome išpardavę tai, ką galėjome parduoti ir be ko galėjome apsieiti, nors teko parduoti ir reikalingų daiktų.

Bet vieną dieną, kai mes sėdėjome svetainėje, į širdį atėjo apreiškimas. Telefonas buvo išjungtas, veikė tik iš malonės, bet aš staiga atgavau ramybę: ką man gali padaryti žmogus? Dievas yra vis dar su manimi ir UŽ mane, ką man gali padaryti žmogus?

Ir kaip filmo scenoje, kai filmavimo kamera staiga parodo platų vaizdą aplink pagrindinį veikėją, viskas tapo aišku, kai matai tą didelį paveikslą – blogiausias dalykas, kas gali nutikti – tai, kad mes būsime su Jėšua. Suvokimas, kad žmogus man nieko negali padaryti, nes mes jau esame amžinybėje ir būsime su Jėšua, tą dieną iš tiesų tapo realybe.

Savaitės laikotarpiu mes jau nuomavomės didelį namą, turėjome naują didelį automobilį, turėjome darbą, ir tarnavimą su pajamomis. Ir kuomet mūsų pačių ekonominė situacija griuvo, mūsų darbas žlugo, ir mūsų bažnyčios „draugų“ tinklas byrėjo į šipulius, tuomet Dievas dar kartą parodė Savo malonę ir aprūpinimą.

Dievo ekonomika
Mes supratome, kad Dievo ekonomika nepriklauso nuo žmogaus ekonomikos, nes mes patyrėme Jo aprūpinimą - kai žmogaus ekonomika ir tą, kurią MES sukūrėme savo jėgomis žlugo, mes gyvenome antgamtiniame aprūpinime. Čia tik vienas pavyzdys: mums reikėjo automobilio.

Mes žinojome, kas Fil 4:19 pasakyta apie davėjus: „Ir mano Dievas patenkins visus jūsų poreikius iš savo turtų šlovėje per Kristų Jėzų“. Tai įvyks pagal Jo turtus šlovėje, o ne pagal pasaulio ekonomiką.

Mes nusprendėme, ko mums reikia – tai buvo poreikis, o ne troškimas, ir mes buvome davėjai, duodavome mažiausiai 10% nuo pagrindinių pajamų ir nuo to, ką pardavėme bei laikinų uždarbių, kuriuos aš įstengdavau gauti laikas nuo laiko. Taigi mes jautėmės tvirtai, galėdami ateiti pas Jį dėl to, ko mums reikėjo. Barbarai reikėjo automatinės skalbimo mašinos, mums reikėjo keturių „durų“, nes turėjome tris sūnus ir šunį. Ir mums tai reikėjo nusipirkti, nors neturėjome pinigų, sąskaitos buvo nemokėtos 90 dienų tuomet, kai mes pradėjome naują darbą (nedidelio surinkimo pastoriai kitame mieste).

Aš buvau nusižiūrėjęs mažą naudotą automobilį ir baltą keturių durų Chevrolet. Aš kalbėjausi su to mažo automobiliuko savininku ir paaiškinau, kam man jo reikia. Jis pasakė, kad mašiną aikštelėje parduoda savo draugei. Taigi, jis pasiūlė paskambinti jai ir susitarti. Taip ir padariau. Aš sužinojau, kad ji prisiminė mane, nes buvome susitikę kitame surinkime, ir buvo patenkinta, kad mes pradedame dirbti pastoriais ir noriai pardavė mums automobilį. Jokių pinigų iš anksto ir jokių mokėjimų 90 dienų. Štai kaip veikia Dievo ekonomika šalia mano apgailėtinos ekonomikos.

Žodis 2012
Štai kodėl, aš turiu tobulą ramybę dėl 2012 metų ir dėl ateities – ką gali man padaryti žmogus? Aš žinau, kaip gyventi Dievo ekonomikoje. Aš darysiu tai, ką turiu natūraliai daryti, bet aš matysiu aprūpinimą veikiant mano gyvenime nesvarbu, kas beatsitiktų pasaulyje. Iš tiesų – ką gali man padaryti žmogus?

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos (Fil 1:6).

Aš gyvenu davėjo gyvenimą – laiko, pinigų, resursų, taigi žinau, kad Dievas aprūpins „O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėme aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui, kaip parašyta: „Jis pažėrė, Jis davė vargšams; Jo teisumas išlieka per amžius“. Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius. O jūs ir taip esate visokeriopai turtingi ir dosnūs, dėl ko mes ir dėkojame Dievui (2 Kor 9:6-11).

Aš žinau, kad tie, kurie neturi sandoros su Dievu ieško rūbų, maisto ir pastogės, nes Jėšua sakė: kad pagonys siekia šitų dalykų. Bet Jis sakė Savo žmonėms: „... pažiūrėkite į Saliamoną; jis neturėjo tokių šlovingų rūbų kaip gėlės ir žolės, kurios šiandien žydi, o vėliau nuvysta ir yra sudeginamos. Ir pažiūrėkite į paukščius, kuriems Tėvas parūpina maisto, argi jūs nesate už juos daug kartų vertesni?“

Todėl negalvokite, ką valgysite arba kuo būsite apsirengę, nes jūsų Tėvas danguje žino jūsų poreikius. Todėl pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o VISI tie dalykai (maistas, drabužiai, pastogė) bus jums PRIDĖTI“ (Mato 6:21-34, pažodinis vertimas).

Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe(2 Pt 1:3). Viskas, ko reikia gyvenimui bus parūpinta, nes niekas Jo nestebina. Taigi, kai aš nustebęs sakau: „Tėve, prašau apreikšk man savo aprūpinimą, aš žinau, kad jis jau čia yra“. Ir Jis apreiškia.

Aš drąsinu jus, neleisti baimei ir neužtikrintumui dėl tų balsų pasaulyje pasiduoti baimei. Aš drąsinu jus mąstyti taip, kaip mąsto tikėjimas, kad TĖVAS ŽINO, Tėvas turi didelį aprūpinimą, Tėvo ekonomika veikia nepriklausomai nuo pasaulio ekonomikos. Gyvenk davėjo gyvenimą, vystyk glaudžius santykius su kitais, kurie panašiame dvasiniame lygmenyje, neprisileisk įsižeidimų, ir stenkis pagerinti vienas kito gyvenimą – ŠTAI iš kur ateina aprūpinimas. Iš Dievo žmonių meilėje.

Sekančią savaitę – kita tema. Gausių palaiminimų!


John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.