Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis

Pranašiškas žodis


John Fenn, 2011 m. liepos mėn. 23 d.,

Sveiki, turiu dvi naujas cd/mp3 serijas:

Vaisiai, riešutai ir dribsniai: Kaip žinoti, kad mokymas yra Dievo Žodis, o ne „pusryčių košė“. Kaip gali atskirti ar mokymas, kažkieno dvasinis patyrimas bei pranašystė yra nuo Dievo lūpų, ar kažkieno asmeninė Rašto vietos ar eilutės interpretacija? Kaip tu gali padėti tam, kuris tiki „pusryčių koše“, susigrąžinti balansą? Mokymas tiems, kurie nori išvengti šitų duobių ir visiems, kurie nori suprasti, ar kažkoks patyrimas, mokymas ir žodis tikrai yra nuo Dievo, ar ne, ir kaip atskirti „pusryčių košę“ nuo Dievo Žodžio?

Dievo laikų suvokimas. Audio knyga. Ši knyga yra apie Jėzaus ir angelų aplankymus, kurie prasidėjo 1986 balandžio mėnesį. Čia aprašomas dangaus požiūris į mūsų gyvenimą ir, kaip judėti Dievo mums nustatytame laike, užuot judėjus mūsų pačių pasirinktame laike. Tai žvilgsnis už uždangos į tai kaip Tėvas ir Viešpats Jėzus dirba, į angelų tarnavimą, ir dar daug daugiau. Aš pridėjau papildomos informacijos ir detalių, viso 4,5 val. (kitą mėnesį pasiūlysime knygos „Dievo laikų suvokimas“ tęsinį).

Pranašiški žodžiai
Naujiems skaitytojams turiu apibendrinti tai, ką aš gavau per paskutinius porą metų. Kuomet Viešpats pradėjo man pasirodyti 1986 balandžio mėnesį, daugelis tų aplankymų buvo mokymo aplankymai – apie tai mano knygos „Dievo laikų suvokimas“ ir jos tęsinys („Dievo kelių pažinimas“).

Bet tarp tų mokymo aplankymų buvo aplankymai, kai Jis pasakė man, ką Jis daro Kristaus kūne. Dabar, kai Jis man pasirodo, tai dažniausiai būna susieta su tuo, ką Jis daro kūne.

Bet kai Tėvas kalba man, tai visada būna apie pasaulio įvykius – didelis paveikslas ir dažnai palydimas regėjimo. Dažnai Jis pradeda sakydamas: „Tau reikia dėl to melstis...“. Tai gali atrodyti kažkam keista, bet prisiminkime, jog maldos esmė yra tai, kad Jo valia išsipildytų žemėje ir Jis įspėja užtarėjus ir tuos, kurie „stovi ant sienos“ dėl ko reikia melstis.

Šiek tiek apžvalgos
Tai nėra aplankymų ir žodžių sąrašas, bet tai leidžia man apibendrinti kai kuriuos iš jų, nes vienas iš būdų, kaip Tėvas ir Viešpats visada man kalbėdavo buvo toks - nauja žinia buvo tęsinys anksčiau buvusios - linija ant linijos, pamokymas ant pamokymo, todėl yra svarbu viską sudėlioti į eilę. Taigi, čia keli apibendrinimai.

1990-1992 metais, kelių aplankymų metu, Viešpats  liepė man stebėti Kiniją ir, kad ji taps ekonomiškai stipri bei bandys daryti įtaką Azijai ir Afrikai bei dominuoti pasaulyje. Jis taip pat pasakė stebėti Turkiją ir jos aljansą su Rusija, nes Europa tai atmes ir pasisuks į Rusiją ir musulmonų pasaulį. (Apie Turkiją pranašaujama Ezekielio 38, kaip apie vieną iš tautų aljanse, kurios puls Izraelį ir bus nugalėtos, taigi tai raktinė tauta).

Jis taip pat man pasakė apie artėjantį masišką išėjimą iš tradicinių bažnyčių, tikėjimo atskiedimą dėl susimaišymo su Rytų religijomis ir kūniškumu, ir apie namų bažnyčių pakilimą. Šitos dalies aš tada nesupratau, ją supratau praėjus dešimčiai metų. Ir dabar, žinoma, mes matome Naujojo Amžiaus mokymų susimaišymą su charizmatiniu tikėjimu, kaip įrodymas šito yra mokymas, kad galima keliauti į dangų savo noru.

2000-2005
2001 lapkričio mėnesį man pasirodė Viešpats ir pasakė pradėti namų bažnyčią ir namų bažnyčių tinklą bei struktūrą, kuri aprūpintų namų bažnyčių vystymąsi visame pasaulyje. „Kai aš paklausiau Jo kodėl, Jis pasakė: „Tai dėl tų laikų, kurie ateina. Būk resursais joms ir aprūpinimu dėl tų laikų, kurie ateina“.

Štai tai mes ir darome nuo tada iki dabar – vystome namų bažnyčių santykius, kurie natūraliai veda į bendrą tinklą – į aprūpinimą visiems - dvasinį, emocinį, socialinį ir natūraliais būdais.

Bush/Kerry rinkimų metu turėjau keistą jausmą dėl Demokratų sparno ir paklausiau Tėvo, kokia tai dvasia. Jis pasakė, kad tai socializmo dvasia. Ji gali būti sulėtinta, bet negali būti visiškai sustabdyta.

Tėvas pasakė man apie kitus sunkius JAV  laikus. Jis pasakė, kad JAV turės eilę visokių rūšių gamtinių nelaimių per kelis ateinančius metus (sausra, potvyniai, audros, sniegas), tada du uraganai, ir tai įvyks, kai situacija dėl nacionalinė ekonomikos jau ir be to bus įtempta.

Šių įvykių ir po jų metu bus trys žemės drebėjimai. Vienas Kalifornijoje, vienas St. Louis, ir nežinau kur kitas, bet gali būti didelis drebėjimas Kalifornijoje. Regėjime aš mačiau St. Louis drebėjimo pasekmių žemėlapį - jis siekė šiaurės rytus, buvo jaučiamas Čikagoje ir Indianapolyje.

2003 pavasarį Tėvas liepė man melstis dėl plano įvežti į šalį shaoulder fired missiles ginklus, kuriais galima šaudyti į oro pajėgų objektus. 2003 metais šis planas buvo paskelbtas viešai, kai buvo įvykdyti areštai, ir aš paklausiau Tėvo, kas bus su šalimi. Jis pasakė: „Stebėk… kai Hillary užims pareigas, ji bus JAV senatore, taigi aš žinojau tik valstijos sekretorių, VP ar Prezidentas pasiliko? Mes dabar esame šitame „stebėjimo“ laike.

2005 metais aš mąsčiau apie pasikeitimus krašte per paskutinius dešimt metų. Didžiausias susirūpinimas buvo dėl Monikos Lewinsky. Po to, 2009 lapkričio mėnesį įvyko karas, ir t.t. Tėvas pasakė man: „ Jei tu manai, kad neatpažįsti krašto dėl to, kas atsitiko per paskutinius 10 metų, aš sakau tau tiesą: tu ir vėl jo neatpažinsi po 10 metų“ (tai bus 2015 m.)

Per pastaruosius porą metų
2009 metų pavasarį, aplankymo metu Viešpats man pasakė: „Tu matysi pogrindinio tinklo susikūrimą mano kūne. Tu išgirsi apie pirkimą ir pardavimą, davimą ir priėmimą, prekiavimą ir prekių mainus“. Jis mokė mane apie pogrindinę ekonomiką iš Apd 2-6, kaip jie rūpinosi vieni kitais šalia romėnų, žydų ekonomikos ir niekas nestokojo.

Jis mokė kaip našlės ir kiti Jo kūne buvo aprūpinti namuose ir šeimose, užuot palikti elgetauti gatvėse. Tuo metu kiti panašūs į juos, kaip matome Evangelijose, buvo gatvėse. Tik būdamas Kristaus kūne, tu galėjai patirti tokį aprūpinimą, rūpestį ir meilę, nes tai buvo dalimi to, ką jie darė, ir kuo jie buvo, ir kaip jie bendradarbiavo viename tinkle.

Kitame aplankyme tą pavasarį aš paklausiau apie ekonomiką, ir Jis pasakė, kad bus įvairių signalų, bet pagrindinė tendencija JAV ir dėl JAV pozicijos pasaulyje bus slinkimas žemyn.

Po kelių mėnesių, kai aš klausiau Tėvo, jeigu respublikonai ženkliai laimės 2010 lapkričio mėnesį vykstančiuose rinkimuose, kas ir įvyko prieš metus, aš iš karto mačiau regėjimą. Tai buvo vaikų žaidimų aikštelėje. Vyras su kostiumu, kurį atpažinau buvus kongresmenu, klūpėjo ant kelių ir stengėsi užtraukti save čiuožyne aukštyn, kuri turėjo viduryje iškilimą. Jis pasislinkdavo šiek tiek aukštyn, bet po to slysdavo atgal ten, kur pradėjo, ar šiek tiek žemiau ir niekada negalėjo prasiveržti pro tą guzą. Aš prisiminiau Viešpaties žodžius aplankymo metu prieš tris mėnesius apie ekonomiką ir poziciją pasaulyje, kas atitiko tą slydimą žemyn čiuožyne.

Regėjimas reiškė, kad respublikonams iki 2010 gerai seksis, bet kai tik jie sutiks tą kliūtį, jie niekada negalės jos nugalėti ir iš esmės, nedaug galės padaryti nuo 2010 iki 2012 rinkimų.

Kitame aplankyme Viešpats pasakė man, kad Jis prašo Savo kūną teisti save dėl finansų ir santykių - sutvarkyti savo finansinius ir santykių namus. Jis kalbėjo apie tai, kad vertintume tuos su kurias bendraujame, gyventume pagal biudžeto galimybes ir išeitume iš skolų. Jis pasakė, kad ateina laikai, kai daugelis, kurie atitolo nuo mūsų dėl namų bažnyčių veiklos, ateis pas mus pagalbos ir tik tada norės būti dalimi to, ką mes darome, būk atidus savo požiūriui į juos, mylėk ir priimk juos vis tiek.

Šiais metais
Dažnai mano žmona turi „nuojautą“ apie tai, kokie bus metai, o tada Jis man apreiškia specifinius dalykus. Šiais metais mes gavome (ir publikavome tai) - sąmyšis pavasarį, tada poilsis birželio mėnesį ir dalį liepos, liepos/rugpjūčio mėnesį bus perėjimas. Tėvas man liepė rugpjūčio mėnesį melstis už Izraelį dėl galimo karo ir melstis dėl jų sienų.

Jis pasakė, kad rugpjūtis bus perėjimas, ir tada 2011 rugsėjo mėnesį ir sekančiais metais bus didelės tamsybės JAV ir pasaulio ekonomikai. Aš tikiuosi, kad tai gali būti pakeista, nes Tėvas liepė melstis, bet vyks didelis nuosmukis – tai ves į depresiją, paveiks visą pasaulį, sukels visuotinius ekonomikos pasikeitimus, kai kuriuos tai sustiprins, kai kuriuos, tokius kaip JAV - susilpnins.

Šią savaitę
Aš klausiau Tėvo apie visus minėtus ir kitus dalykus, apie kuriuos čia nerašiau, ir apie derybas dėl skolų, ir Jis man pradėjo kalbėti:

„Visi šitie dalykai užtruks 4-5 metus. Prisimink, Aš sakiau tau 2005 metais, kad tu neatpažinsi tada savo šalies, tos kuri bus 2015. Prisimink regėjimą apie čiuožynę – pasaulio ekonomika pasitrauks nuo JAV į Europą ir Azijos tautas netgi sunkiais laikais ir tai turi įvykti, kad jos atliktų savo vaidmenį. Žinok tai, sūnau, nesvarbu, kokius sprendimus priims kongresas, nesvarbu, kas bus išrinktas, ekonomika vis tiek per kelis metus pasikeis, vieni dalykai vyks greitai, kiti lėčiau. Dabar pasaulio lyderiai labai sunerimę dėl JAV, taigi net jei ekonomika stipriai pasikeis, jie vis tiek kurs savo planus. Bet kas tau dėl viso šito? Ieškok Manęs ir Mano karalystės ir visi dalykai tau bus pridėti, ir visiems, kurie gyvena pagal mano ekonomiką ir kelius, nes Aš įvykdysiu Savo valią jų gyvenimuose, kai jie ieškos Manęs ir vaikščios su Manimi“.

Žiūrėk į perėjimą nuo dolerio, kaip pasaulio standarto į užstatą. Žinok tai, jei biudžetas yra praskolintas – tai pakerta valstybės gerovę, daugelis, kurie pripratę gauti pašalpą bus nusiminę. Aš prisimenu paskutinius David Wilkerson žodžius (kažkuria prasme) apie riaušes miestuose.

Prisiminkit, ką aš kalbėjau apie ekonomikos sąlygas cd/mp3 serijose „Armagedonas“, kur Apreiškimo 6:6 sako, kad ateityje sunkiu ekonomiškai metu, kviečių ir miežių kainos labai išaugs.

Sunkvežimio padanga
Praeitą savaitę antradienį aš vežiau savo neįgalų sūnų į grupės namus ir vairavau mūsų 270.000 mylių pravažiavusį sunkvežimį 115 mylių (185 km) į Tulsą ir CWOWI nuosavą sklypą Tulsos pietvakariuose. Mes laistėme vaismedžius ir uogų krūmus (pasodintus, kad būtų aprūpinimas bažnyčiai ateityje), gavau paštą, susitikau su jaunesniu sūnumi Brian ir jo žmona ir savo asistente Amy dėl verslo reikalų, ir po to važinėjau su dar kitais pavedimais mieste.

Iki to laiko buvau nuvažiavęs apie 150 mylių (245 km.), kai kuriuos iš jų 78 mph (128 km/h) greičiu, kai kuriuos iš jų purvinu duobėtu keliu, kai kuriuos aplinkinėmis gatvėmis, bet kai aš įvažiavau į banko automobilių stovėjimo aikštelę, žiūrėdamas pro langą, sunkvežimis šiek tiek šoktelėjo. Aš pažiūrėjau į atbulinio vaizdo veidrodėlį ir pamačiau, kad atsarginė padanga nuriedėjo ir nukrito ant betono.

Kuomet ji nukrito, aš važiavau lėtai. Aš sustojau, sugrįžau, pritvirtinau padangą, ir surinkau išsivarsčiusius varžtelius. Jei ta padanga būtų nukritusi važiuojant 78 mph (128 km/h) greičiu, ji greičiausiai būtų atsimušusi į kitą automobilį. Jei tai būtų nutikę miesto gatvėje, ji galėjo trenktis į kitą automobilį, pėstyjį, vaiką, ar padaryti kitokią žalą.

Bet Tėvas paruošė mūsų gyvenimus taip, kad ji nukrito tiksliai būtent tokiu momentu, kai važiavau lėtai, į parko aikštelę, ir kai nebuvo kitų mašinų už manęs. Štai todėl aš nieko nebijau, nieko kas be nutiktų ateityje. Aš nesu pagonis, kuris ieško maisto ir drabužių. Aš turiu Tėvą, kuris nukreipia mano žingsnius ir todėl, kai dabar matau mažus sutapimus savo gyvenime ir per pastaruosius 37 metus, kai vaikščioju su Juo, žinau, kad Jo aprūpinimas visada bus su manimi.

Pasilikite ramybėje, darykite tai, kas teisu, protinga (apdairu), tai, ką jūs galite padaryti, o visa kita Jis padengs. O aš noriu informuoti ir pasidalinti, ir viliuosi tai bus jums palaiminimu. Klausykite, ką Dvasia kalba bažnyčiai.


Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.