Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Nustebsite, ką sutiksite danguje? (Ir ko tenai nesutiksite) 1(3)

John Fenn. Weekly Thoughts. Surprised Who is in Heaven? (and Who Isn't) #1(3)   3 8/05/20

Sveiki,
Prieš pradedant, noriu jums priminti apie šeštadienio susitikimą Zoom Internetiniame vebinare gegužės 16- 1p.m CT JAV/Kanada
Registracija mūsų tinklalapyje :www.cwowi.org

Siuprizas danguje
Vienas žmogus paskutines  savo  gyvenimo savaites praleido hospise, jį prižiūrėjo seselė, kuri buvo  krikščionė. Per tas savaites, kai jį slaugė, ji galų gale, nepaisant nieko, pamėgo  tą niūrų senuką.  Jis papasakojo jai apie savo gyvenimą ir apie tai, dėl ko  gailėjosi, o ypač dėl dviejų dukterų, kurias jis paliko, kai joms buvo, vienai 7, o kitai  9 metai, ir po beveik 40 metų niekada nekontaktavo su jomis.

Per paskutines pora jo gyvenimo savaičių slaugė atvedė jį pas Viešpatį, ir jis  buvo nuostabiai ir staiga pakeistas. Jam prašant slaugė ir hospiso socialinė darbuotoja ieškojo  ir greitai surado tas dvi jo dukteris, kurios išgirdę apie tėvo ligą ir jo norą jas pamatyti ir atsiprašyti, sutiko atvykti. Tai buvo jaudinantis šeimos susitikimas, senas žmogus mirė Viešpaties šalome ir savo dukterų draugijoje.

Viena iš dukterų pasakė slaugei, kad jei nebūtų buvę to susitikimo , ji būtų pragyvenusi likusį savo gyvenimą manydama, kad jos vargšas tėvas nebuvo išgelbėtas ir be abejonės bus pragare.

Kiek daug iš mūsų turi draugų ar šeimą, apie kuriuos mes panašiai galvojame.

Gali būti, kad mes nustebsime, kai susitiksime danguje žmones, apie  kuriuos mes metų metais manėme , kad jie neišgelbėti?


Man įdomu...
Mes nežinome visų nusikaltimų, kuriuos padarė „vagis ant kryžiaus“, už ką buvo nuteistas mirti, tačiau Luko 23: 39-43 paaiškėja, kad jis manė, jog mirties bausmė buvo pelnyta už jo nusikaltimus. Jėzus to neginčijo.

Bet kai jis pasakė Jėzui: „Viešpatie, atsimink mane, kai ateisi į tavo karalystę“, Viešpats atsakė: „Amen. Aš sakau tau, šiandien tu būsi su manimi Rojuje“. Kokia malonė! Bet tik tie, kurie stovi kryžiaus papėdėje, išgirdo tą pokalbį.

Jei būtumėte jo nusikaltimų auka, manytumėte, kad jam lemta eiti į pragarą. Jei būtumėte pažinę jį jo nusikalstamų draugų rate, manytumėte, kad jo ateitis pragare.

Pasvarstykite, kad jis tikrai nebuvo  teisus, kaip teigia  Senojo Testamento įstatymas. Jis buvo nusikaltėlis, todėl neaukojo tinkamų aukų, kaip geras Izraelio pilietis. Dėl savo gyvenimo būdo ir pagal įstatymą jis buvo neteisus - bet šiandien jis yra danguje. Širdies posūkis paskutinėmis gyvenimo akimirkomis nulėmė jo amžinybę danguje. Kiek daug tokių kaip tas vyras  iš hospiso ar nusikaltėlis ant kryžiaus , kurių širdies pasikeitimas liko nežinomas ir niekieno neužfiksuotas, ir visi, kurie juos pažinojo, mano, kad jie yra pragare?

Užbėgdamas į priekį noriu paskatinti visus skaitytojus, kurie gali būti panašiose situacijose, pasitikrinti, ar jūsų širdyje yra ramybė dėl to. Jei jūsų dvasioje yra ramybė, tai reiškia dangaus patvirtinimą, kad viskas gerai. Pasilikite toje ramybėje.

Nustebo atsidūręs pragare
Luko 16: 19-31 yra pasakojimas apie 2 vyrus, turtingą vyrą ir elgetą, vardu Lozorius. Jėzus sakė, kad elgeta kasdien buvo guldomas prie turtingo žmogaus namų durų, tikėdamasi pavalgyti išmestų liekanų (šiukšlių), o šunys ateidavo ir laižydavo jo opos.

Abu vyrai mirė, ir jų kūnai buvo palaidoti. Turtingas žmogus atsidūrė pragare, o Lozorius atsidūrė pas Abraomą vadinamame „Rojuje“ arba „Abraomo prieglobstyje“ ir „nelaisvėje“. Tai buvo teisiųjų mirusiųjų, laikomų nelaisvėje, vieta, kol nebuvo atlikta galutinė auka už nuodėmę, kuri leis jiems eiti į dangų.
Rojus arba Nelaisvė buvo visas perkeltas į dangų. Taigi dabar žemėje yra tik 1 laikymo vieta, pragaras. (Efeziečiams 4: 8, Hebrajams 9: 23–24, Jono 20: 17)

II Korintiečiams 12: 2–4 Paulius pasakytų, kad jis buvo paimtas iki trečiojo dangaus, iki Rojaus, ką mes vadiname dangumi. Judaizme 1-asis dangus yra oras, 2-asis dangus yra kosmosas, o 3-asis dangus yra ten, kur gyvena Dievas. Jie tikėjo, kad rojus yra į parką panaši vieta su žole, medžiais, vandeniu ir kt.

Jis nustebo, nes ...
Turtingasis vyras buvo tikrai nustebo atsidūręs pragare, nes jis paprašė Abraomo nusiųsti Lozorių į savo tėvo namus įspėti juos, nes jis turėjo 5 brolius ir nenorėjo, kad jie atvyktų į tą kankinimo vietą.

Bet jis buvo teisus, be abejonės, kaip Mozės įstatymai apibūdino teisumą. Jis buvo pakankamai turtingas, kad galėdavo aukoti aukas, mokėdavo dešimtinę ir atnešdavo paaukojimus  į šventyklos tarnavimus ir visa kita, ko reikalavo Įstatymas. Priešingai, elgeta buvo neteisus. Jis turėjo būti nešamas prie to žmogaus vartų. Jis negalėjo aukoti, negalėjo eiti į šventyklos tarnavimus, neturėjo pajamų mokėti dešimtinei ar paaukojimams.

Vis dėlto Lozorius atsidūrė pas Abraomą, o turtuolis atsidūrė pragare. Įdomu, kiek žmonių, mūsų manymu, tiki Viešpačiu ir daro visus teisingus dalykus, sako visus teisingus dalykus, tačiau jų dvasia iš tikrųjų nėra atgimusi  iš naujo?

Nepaklysk skaitydamas tai ...
Mato 7: 15–29 Jėzus pateikia 2 mokymus apie melagingus tikinčiuosius ir melagingus pranašus šiuo teiginiu: „Ne visi, kurie man sako:„ Viešpatie, Viešpatie “, įeis į dangaus karalystę; bet tik tie, kurie vykdo valią Mano Tėvo danguje. Tą dieną daugelis man sakys: „Viešpatie, argi mes tavo vardu nepranašavome, ar neišvarinėjome demonų, ar nedarėme gerų darbų tavo vardu?"

"Bet aš jiems paskysiu:" Aš niekada jūsų nepažinojau. Pasitraukite nuo manęs , tie kurie vykdote neteisumą." (Neteisumas yra nuodėmingas gyvenimo būdas, tuo tarpu 'nuodėmė' yra vienkartinis įvykis, taigi šie žmonės praktikavo nuodėmę nuolatos savo gyvenime, toks buvo jų gyvenimo stilius.

Daugelis krikščionių, bijo dėl savo išgelbėjimo, perskaitę šią ištrauką, pamiršta, kad mokymas, iš kurio išplaukė minėtas teiginys, ir eilutės  sekančios po jo yra apie melagingus pranašus  ir melagingus tikinčiuosius.

Netikėkite tų blogų žmonių teiginiais, bet tikėkite Jėzaus teiginiais. Jėzus pasakė: „Aš niekada tavęs nepažinojau“. Tai nereiškia, kad „aš tave vieną kartą pažinojau, bet tu atkritai“. Jis niekada jų nepažinojo. Jei tikime, kad Jėzus yra Tiesa ir visada pasako tiesą, tada, kai Jis pasakė: „Aš niekada tavęs nepažinojau“, tai reiškia būtent tai. Kai Jėzus pasakė, kad šie žmonės iš tikrųjų daro neteisumo darbus(vert iš angl.) „neteisybę“, tai yra nuodėmingas gyvenimo būdas, apsimetant teisiu, tai taip pat yra tiesa. Jis niekada jų nepažinojo.

Tai reiškia jų teiginiai, kad jie pranašavo ir išvarinėjo demonus bei padarė daug nuostabių dalykų jo vardu, yra melas. Ateis diena, kai žmonės kreipsis į Jėzų dėl savo išgelbėjimo, tačiau viską nulems tai, ar Jėzus juos pažinojo, ar ne.

Štai kodėl žmogus, kuris mirė ligoninėje ir nukreipė savo širdį į Viešpatį, yra danguje. Štai kodėl vagis ant kryžiaus yra danguje. Svarbu: „Ar Jėzus tave pažįsta?“ (Melagingi  tikintieji žino, kas yra Jėzus, nes jie vadina Jį „Viešpatie, Viešpatie“, bet Jis niekada jų nepažinojo. Jie žino apie Jį, bet Jo nepažįsta.

Taigi danguje ir pragare yra žmonių, kurie, galbūt, nustebo, atsidūrę ten. Jei jie nustebs, Tai reiškia, kad mes nustebsime, kas yra danguje, o galbūt - kas ne. Tik nereikia sakyti: „Jie tikrai yra pragare“, nes mes negalime šioje srityje teisti. Mes turime spręsti apie žmogaus gyvenimo vaisius, bet širdis yra  Dievo, ne mūsų sritis. Tai reiškia, kad mes dažnai paliekame nustebę dėl tų, kuriuos pažįstame ar, apie kuriuos girdime, likimais ... ir turime pasilikti su ramybe savo dvasioje, tikėti kaip  Jis sako, ir kad tai - dangaus patvirtinimas, kad žmogus yra su Juo.

Kitą savaitę kiti pavyzdžiai, įskaitant savižudybes, pora Romos katalikų pasakojimų ir dar daugiau ... iki tol laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.