Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

Meilės istorija su posūkiu. 3 dalis. Išsiskyrusi pora

John Fenn, 2017 m. balandžio mėn. 15 d.,

Sveiki visi,
Kai sutuoktinis svetimauja, nekaltojo sutuoktinio emocinis skausmas yra labai intensyvus. Meilės istorija šioje dalyje yra būtent tokia, ir ji pabaigoje stipriai pasisuka. Šioje istorijoje vienas iš sutuoktinių yra neištikimas, o kitas vaikšto pirmyn ir atgal vieną akimirką sakydamas, kad jis mylės ją ir atkurs santykius, o kitą akimirką, kad jie išsiskirs.

Skyrybos
Gaila, bet ši santuoka baigėsi skyrybomis, nors vyras ir dėjo didžiules pastangas jai išsaugoti. Tiesa ta, kad vyras netgi ramiai apmokėjo savo žmonos išlaidas jos neištikimybės metu, tokia didelė buvo jo meilė jai! O jai net užteko įžūlumo padengti savo meilužio išlaidas, aprūpinant jį viskuo, nors jis nieko dėl jos nepadarė!

Norint suprasti šias skyrybas, reikia pažvelgti į Izraelio skyrybų įstatymą, Dievo duotą Mozei Pakartoto Įstatymo knygoje 24:1-4: „Jei vyras vestų žmoną, su ja gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas ja, jis parašys skyrybų raštą, paduos jai ir atleis ją. Išėjusi iš jo namų, ji galės ištekėti už kito vyro. Jei ir tas pradėtų jos nemėgti ir duotų skyrybų raštą arba mirtų, pirmasis vyras negalės jos vėl vesti po to, kai ji yra suteršta. Tai bjauru Viešpaties akyse. Venk tokios nuodėmės žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda kaip paveldėjimą.“

Kaip pastebėjote, Dievas naudoja hipotetišką situaciją, kad aprašytų Savo ketinimus šiame įstatyme, aprašydamas 3 galimas skyrybas be jokių kaltę nešančių paskemių. Įstatymas turėjo tik vieną taisyklę - jeigu jos/jo trečia santuoka suirtų arba ji/jis taptų našle/-iu, ji/jis negalėtų sugrįžti pas pirmąjį sutuoktinį. Toks Izraelio skyrybų įstatymas. Tai sukliudydavo moteriai, šiuo atveju, kuri buvo ištekėjusi, tarkime, už Tomo, po to - už Diko, o tada - už Hario, pasakyti sau: ištekėti už Hario buvo blogas sprendimas, manau, sugrįšiu pas Tomą, - tai apsaugodavo santuoką nuo užslėptų motyvų ir sulaikydavo nuo įžengimo į santuoką su 'Planu B' savo galvoje. Suprasdami šį įstatymą, galėsime suprasti ir šią meilės istoriją.

Pora...
Pora, kurios santuoka baigėsi skyrybomis, yra Dievas ir Izraelis, kuri aprašoma su širdį veriančiomis detalėmis pirmuose trijuose Ozėjo knygos skyriuose. Iš tikrųjų, Ozėjo 2:2 pateikiamas vienintelis biblinis Izraelio skyrybų sutarties užrašas: „Ji ne mano žmona ir Aš ne jos vyras!“, kuris įtvirtina skyrybas. Viešpats pirmiau yra tai pasakęs Ozėjo 1:9: „Viešpats tarė: „Vadink jį Lo Amiu, nes jūs ne mano tauta ir Aš nebūsiu jūsų Dievas.

Viešpats buvo vyras, kuris neištikimajai, tai yra Izraeliui suteikė pragyvenimą, nors ji tai priskirdavo Baalui, kaip Jis teigia Ozėjo 2:8: „Ji nesuprato, kad Aš jai daviau javų, vyno, aliejaus ir parūpinau daug sidabro bei aukso, kurį ji panaudojo (kad dėkotų ir teiktų šlovę) Baalui.“

Prisiminimas apie savo santuokos pradžią
Tačiau jo jausmai sūkuriuoja ir prieštarauja, kaip jūros bangos, nes Jis sako 2:14-16: „Aš ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir paguosiu ją... Ji atsakys kaip jaunystėje, kaip išėjusi iš Egipto krašto. Tą dieną, – sako Viešpats, – tu vadinsi mane savo vyru, ir nebevadinsi savo šeimininku.“

Jis išsiskyrė su ja, taigi pagal įstatymą ji gali eiti ir tapti kito (dievo) žmona, - būtent taip Izraelis ir padarė, - daug amžių tarnaudamas kitam dievui.

Jis kenčia – per skirtingus pranašus Jis vis sugrįžta prie Savo skyrybų, šį kartą per Jeremiją (Jis tą patį sako ir per Izaiją, ir per Ezekielį)
„Ar matei, ką darė neištikima Izraelio tauta? Ji paleistuvavo ant kiekvieno aukšto kalno ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu (aukojimai dievams). Aš sakiau po viso to: ‘Sugrįžk pas mane’, bet ji nesugrįžo. Neištikimoji jos sesuo, Judo tauta, matė, kad Aš ją atstūmiau ir daviau jai skyrybų raštą, nes Izraelio tauta nuklydusi svetimavo. Tačiau neištikimoji jos sesuo, Judo tauta, nepabūgo, bet taip pat nuėjusi paleistuvavo.“ Jeremijo 3:6-8


Posūkis: Viešpats sulaužo Savo paties įstatymą? Gailestingumas švenčia pergalę prieš bausmę
„Jei vyras paleidžia žmoną ir ji, atsiskyrusi nuo jo, išteka už kito vyro, ar ji gali sugrįžti pas jį? Argi tai nesuteptų krašto?’ O tu paleistuvavai su daugeliu meilužių, tačiau sugrįžti pas mane, – sako Viešpats. Prisipažink, kad buvai neištikima Viešpačiui, savo Dievui, ir nusikaltai svetimaudama po žaliuojančiais medžiais ir mano balso neklausydama, – sako Viešpats. Sugrįžkite, neištikimi vaikai, nes Aš esu jus vedęs. Aš paimsiu jus ... ir atvesiu į Sioną." Jeremijo 3:1, 13-14

Pauliaus žodžiai, pasakyti Romiečiams 11:26-27 dabar turi gilesnę prasmę: „O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta: Iš Siono ateis Gelbėtojas ir nukreips bedievystes nuo Jokūbo. Tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes.“

Taip, Viešpats kviečia Izraelį iš naujo susituokti su Juo, pažeisdamas Savo Paties įstatymą. Kaip tai paaiškinsime? Leiskite man pasiūlyti sprendimą. Atgimimas. Niekas Senajame Testamente nebuvo atgimęs iš naujo, kai žmogaus dvasia yra atkuriama Dievo Dvasios. Kaip sakoma 2 Korintiečiams 5:17: „Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja.“ Izraelis bus naujas kūrinys Kristuje, senas praėjo ir buvo užmirštas, visi dalykai yra nauji. Jis jokiu būdu nepažeidžia Savo įstatymo!

Tačiau palaukite, bus dar šis tas
Ozėjas Dievo skyrybų su Izraelio tauta metu, Jam tvirtinant, kaip Jis trokšta jai vėl pasipiršti, pasako pranašystę, jog vieną dieną Izraelis tars sau: „Eikime, sugrįžkime pas Viešpatį: Jis mus sudraskė – Jis ir pagydys; Jis sumušė (jie tai pasidarė patys ) – Jis ir aptvarstys. Jis atgaivins mus po dviejų dienų, trečią dieną pakels, kad gyventume Jo akivaizdoje...  Ozėjo 6:1-2

Išsireiškimas „Jis atgaivins mus po dviejų dienų, trečią dieną pakels, kad gyventume Jo akivaizdoje“ ilgai buvo suprantama kaip pranašystė, jog Mesijas ateis ir bus Izraelio atmestas. Dabar, praėjus 2 tūkstančiams metų, arba 2 dienoms, Jis atgaivins juos šio 2 tūkstančio metų laikotarpio pabaigoje. Tai paaiškina Mesijinių žydų judėjimą visame pasaulyje mūsų dienomis - jų atgaivinimas vyksta PO 2 dienų. Trečią (tūkstantis metų) dieną Mesijas ateis ir atstatys Izraelį, kuris amžinai gyvens Jo akivaizdoje. Galima būtų pasakyti daug daugiau, tačiau palieku tai... kokiai kitai savaitei.

Iki tada, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.