Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. spalio 27 d., antradienis

Kodėl paėmimas neįvyko praeitą savaitę? 1 dalis

John Fenn, 2015 m. rugsėjo 26 d.,

Sveiki,
JAV kaip tik dabar rodomas geras filmukas - „Misteris Holmsas“. Herojus, detektyvas Šerlokas Holmsas buvo sukurtas dar 1947 metais. Filme dabar jam devyniasdešimt treji ir jis bando ištirti savo paskutinę, trisdešimt penkių metų senumo bylą, nes tada ją ištyrė neteisingai. Po visko, kai suprato tikrąją to įvykio tiesą, jis suformulavo tokį apibendrinimą, kurį būtų galima pritaikyti ir tiems žmonėms, kurie patikėjo bei laukė paėmimo, kuris taip ir neįvyko prieš porą savaičių.

„Aš surinkau visus faktus, bet nesuvokiau jų prasmės“.

Ši serija apie tai, kodėl neįvyko „numatyti“ dalykai
Kai seki pastaruosius dalykus socialinėje ir krikščioniškoje žiniasklaidoje, akivaizdu, jog laukdami paėmimo, dauguma žmonių buvo arti beprotybės. Kiti gi, tą dieną, laukė globalinio finansų žlugimo arba abiejų dalykų.

Tačiau, pastovūs skaitytojai prisimins dabartinę mano „sapnų seriją“ ir elektroninius naujienlaiškius, kuriuose aš dalinausi, jog Viešpats man sakė nelaukti įvykio, nes vyksta didesnis procesas. Nors to proceso metu bus keletas įvykių, tačiau paėmimas dar ne dabar. Ši serija apie didesnį procesą.

Noriu pasakyti, nemanykit, jog aš teigiu, esą viskas yra gerai ir mūsų laukia ramus buriavimas – tikrai ne. Mažiausiai du metus JAV ir pasaulio laukia ekonominės ir politinės problemos. JAV ir pasauliui ateina tokie laikai, kad jei tu nepažįsti To, kurį įtikėjai ir nežinai kaip dabar vaikščioti su Juo, tavęs gali laukti dideli sunkumai. Bet pabaiga dar ne dabar.


Taigi kodėl neįvyko paėmimas?
Galų gale, 2001-ais ir 2008-ais metais, ekonominė ir kitokia sumaištis smogė pasaulio prekybai galingais „pasikeitimais/įvykiais“ Elulo 29 dieną pagal hebrajų kalendorių. Tačiau 2015 metais nieko neįvyko, nepaisant, kad atėjo Šemitah metai, nepaisant kruvinų mėnulių, nepaisant milijonų parduotų knygų ir su nekantrumu dūzgenančio interneto.

Jei norite paskaityti lengvai suprantamą knygą apie Dievo jubiliejines datas, siūlyčiau Granto Jeffrey „Armagedonas“ bei „Pasimatymas su likimu“, kuriose jis detaliai išnagrinėja kelias Žydų šventas dienas bei istorinius įvykius istorijos eigoje, įvykusius tomis datomis.

Kodėl nieko neįvyko, kaip buvo laukta? Ar tiesiog dėl to, kad Dievas nėra nuspėjamas, ar dėl to, kad vyksta didesnis procesas? (Taip). Atsakymas yra daug rimtesnis nei dauguma suvokia. Štai kodėl ši serija yra susieta su Dievo baime. Šiame laikmetyje mokyklinukės svaigimas dėl naujausių keistų populiarių mokymų turi būti pakeistas pagarba Dievui.

Visų pirma: Kodėl pranašystė NEišsipildė kaip buvo tikėtasi? Yra keli galimi atsakymai.

Aplinkybė Nr. 1. – jie buvo kūniški
Pirmasis paaiškinimas – asmuo, kuris gavo paranašystę kalbėjo iš kūno ir suklydo. Tai įmanoma. Būna žmonių, kurie studijuoja Žodį ir padaro išvadas, kurios remiasi tik Žodžiu be Šventosios Dvasios vedimo. Nors patys jie mano esą teisūs remdamiesi racionaliu ar moksliniu požiūriu į tikėjimą. Pavyzdys – tai, kas neįvyko šį mėnesį, buvo nutikę ir anksčiau – apie tai 1988 metais buvo parašyta garsi knyga, kuri pranašavo apie paėmimą. Anot tos knygos paėmimas turėjo įvykti 1989 metais.

Aplinkybė Nr. 2. – žmonės atgailauja
Kitas paaiškinimas – pranašystė gali neįvykti kai žmonės atgailauja. Tokia buvo Jonos pranašystė Ninevei, kad ji, per 40 dienų bus sugriauta, tačiau tai neįvyko. Dėl jų atgailos Viešpats sulaikė teismą ir pranašystė neišsipildė. Ne Jona suklydo, bet Dievas pakeitė savo sprendimą, kai jie sureagavo į pranašystę apie sugriovimą.

2a yra sususijusi su aplinkybe Nr. 2. – kai žmonės neatgailauja, bet nusigręžia nuo Dievo, nors jiems ir buvo duoti galingi pranašiški žodžiai, tačiau dėl nusigręžimo ši pranašystė neišsipildo. Mozės pavyzdys, kai jis atėjo nuo degančio krūmo pranašaudamas Izraeliui, kad Viešpats išves juos iš Egipto į medumi ir pienu tekančią žemę.* Ši pranašystė neišsipildė, nes tauta nustojo sekti Viešpačiu. Ji išsipildė tik Jozuei ir Kalebui, nes pastarieji pilnai sekė Viešpačiu (*Išėjimo 3:17,4:29-31).

Aplinkybė Nr. 3. – apreiškimo apie velnio planą nesuvokimas
Dar vieną situaciją matom Apaštalų darbų 27:10, kai Paulius dvasioje jaučia – jeigu jie vyks į kelionę „...mes prarasime laivą, krovinį ir gyvybes“. Šioje situacijoje Viešpats parodė jam velnio planą, kas nutiks, jeigu neįsiterps Dievas. Vėliau, šiame skyriuje mums pasakyta, jog po keturiolikos dienų pasninko Paulių aplankė angelas ir jam pasakė, kad Dievas išsaugos visus (276 žmones), tačiau jie praras laivą ir krovinį. Tai buvo atvejis, kai Dievas atskleidė velnio planą tam, kad malda jis būtų sustabdytas.

Daugelis gerai žinomų krikščionių sudraudžia Šventąją Dvasią, nes galvoja, jog apreiškimas apie tai, kad ateityje nutiks kažkas bloga yra iš velnio. Jie nesuvokia, jog labai dažnai Tėvas atskleidžia priešo planus, kad asmuo galėtų melstis Jam, o Jis galėtų legaliai įsiterpti ir sustabdyti, kad tai neįvyktų.

Aplinkybė Nr. 4. – „Tada Dievas nusigręžė“ – apie tai ir ši serija
Rašte aprašyta dar viena priežastis, dėl ko pranašystė neįvyksta. Apie tai labai retai kalbama ir tai, mano manymu, yra žinoma. Tai yra dalis didesniojo dangiškojo proceso ir žvelgiant žemišku žvilgsniu tai nėra lengvai matoma.

Kaip aukščiau minėtame filme apie Šerloką Holmsą, mes turime užsiduoti sau tą patį klausimą – ar ir jie surinko visus faktus, bet nesuprato jų prasmės?

Trumpas atsakymas – metų metais kaip ženklai žmonėms nutinka daugybė įvykių, kuriais viliamasi, jog jie pakeis savo kelius, tačiau, kai įspėjimai yra ignoruojami, kažkuriuo metu žmonėms leidžiama patirti tai, ko jie nori.

Todėl kartais, didelėje įvykių grandinėje atskiras įvykis, kuris turėtų įvykti, bet neįvyksta, nes Dievas vėl pratęsė malonę. Tačiau kitais kartais, tai neįvyksta dėl to, kad Dievas pajudėjo ir duoda jiems patirti jų veiksmų pasekmes, kurios yra švelniausios formos teismas.

Galatams 6:1-8 Paulius sakė su romumu pataisyti pagautąjį nuodėmiaujant, tačiau, jei jis norės ir toliau taip elgtis, leisti jam tai daryti, nes Dievas nesiduoda išjuokiamas. Jis duoda kiekvienam mūsų tai, ką pasėjome. Kitais žodžiais tariant, jūs bandėte, bet jie reikalavo leisti jiems eiti savuoju keliu, taigi, nors jūs žinote geriau, jiems turi būti leista patirti savo veiksmų pasekmes – tai Dievo būdas.

Štai kaip elgėsi Izraelis
Skaičių 14:2 izraelitai dešimtą kartą skundėsi Dievo planu sakydami: „Ar Dievas nori, kad mes užuot numirę Egipte, mirtume dykumoje“. Galimybės grįžti į Egiptą nebuvo. Išėjus iš Egipto, po dešimtojo karto skundimosi, pradėdamas 20 eilute, galiausiai Viešpats Mozei pasakė:

„Aš atleidau jiems, nes tu prašei <> bet tai, ką jie kalbėjo man girdint, Aš jiems padarysiu <> jūs visi mirsite dykumoje (kaip ir prašėte) <> visi, nuo dvidešimties metų ir vyresni, kurie išėjo iš Egipto...“

(Jei skaitytojas nesupranta kaip jiems galėjo būti atleista, bet vis tiek teko mokėti kainą už maištavimą, aš siūlau paklausyti vieną iš mano „Atleidimo“ serijų, kuri paaiškina, jog nusižengimai yra vertikalūs (nuodėmė) ir horizontalūs (sužeidimas/žala). Nuodėmė danguje gali būti atleista, bet sužeidimas/žala padaryta žemėje, turi būti apmokėta.

Jei peržvelgsite tuos dešimt kartų Izraelio murmėjimų ir skundų, pamatysite, kad kiekvieną kartą Viešpats norėjo susidoroti su jais, bet Mozė juos užtardavo ir Viešpats pasigailėdavo. Galiausiai buvo prieita riba, kai Jis nebenorėjo leisti jiems eiti toliau. Ir davė patirti būtent tai, ką jie kalbėjo, tai yra – norėjo mirti dykumoje.

Kai Apaštalų darbų septintame skyriuje Steponas sako savo ginamąją kalbą, jis pamini šitą Izraelio istorijos momentą: „Tada Dievas nusigręžė nuo jų ir paliko juos garbinti dangaus kariauną...“. Tai taikytina ir žmonėms, kurie reikalauja leisti jiems eiti savo, o ne Dievo keliais. Jis „nusigręžia“ ir leidžia jiems daryti tai, ką jie nori. Tai padeda mums atsakyti į klausimą, kodėl neįvyko iš pažiūros tokie nusakomi dieviški nurodymai. Likite su mumis.

Šiandien baigiau limitą, tęsiu kitą savaitę. Iki tada, laiminu.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.