Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. liepos 6 d., penktadienis

Tradicijos. 5 dalis / Tiesa viduje


John Fenn, 2012 m. birželio mėn. 30 d.,

Tiesos Dvasia viduje

Sveiki,
Praeitą savaitę aš dalinausi daugiausiai apie nežodinius būdus, kaip Tėvas kalba mums per Šventąją Dvasią, susitelkdamas į tai, kaip atskirti žmonių tradicijas nuo tyro Dievo Žodžio. Kadangi mes nebuvome mokomi klausyti ir pasitikėti tuo vidiniu liudytoju, aš norėčiau dar dalintis apie tai, kaip Tiesos Dvasia „kalba“ mums visą laiką; kadangi Ji yra Tiesa, ir tuomet vėl sugrįžti prie to, kaip atskirti žodines tradicijas nuo Žodžio.

Myliu tuos vaisių pyragus
Barbara išbandė du naujus vaisių pyrago iš persikų receptus, pagamindama po pusę kiekio kiekvieno recepto. Kai jie kepė, ji pajuto perspėjimą savo dvasioje ir suprato prote, kad kažkas negerai su vienu iš tų receptų. Ji mąstė apie juos kuomet jie kepė, peržiūrėdama abiejų užrašytų receptų procesus.

Pirmas receptas, kurį ji peržiūrėjo, atrodė sukurtas teisingai, taip ji jautė savo dvasioje... ji turėjo ramybę dėl jo savo dvasioje, bet graužiantis jausmas, kad kažkas negerai vis dar vyravo jos viduje. Ji peržiūrėjo antrąjį receptą, kuris reikalavo šiek tiek citrinų sulčių. Kai ji skaitė tą dalį recepto, jos dvasia liudijo, netgi pašoko joje, kad čia kažkas negerai. Nedelsiant ji pagalvojo: „Abejoju, ar aš sumažinau per pusę citrinų sulčių, galvoju, kad įdėjau jų tokį kiekį, kaip visam receptui“.

Kai vaisių pyragai buvo pagaminti ir ji pradėjo ragauti, pasakė: „Taip, tai pasitvirtino, aš viską padalinau per pusę pagal receptą, bet užmiršau padalinti pusiau citrinų sultis – tai tikrai stipru.“ (Jūs galite mėgti citriną, bet aš mėgstu persikų ir citrinos derinį... bent jau man tai buvo valgoma, bet tada buvo retas atvejis, kuomet aš atsisakiau maisto 

Analizė
Tiesos Dvasia mūsų viduje yra Tiesa nesvarbu kokioje situacijoje. Ji nieko daugiau nedaro tik patvirtina tiesą ir reaguoja į tiesą. Jos atsakymas sąžiningas ir teisingas apie bet kokią situaciją. Kai ji padarė klaidą gamindama pagal receptą, Šventoji Dvasia nieko daugiau nedarė tik suteikė paliudijimą apie šią tiesą jos dvasiai. Jos protas tada turėjo suvokti, atskirti, pastebėti, kad kažkas jos dvasioje sakė, jog ne viskas gerai. Ji turėjo apie tai iš naujo pamąstyti ir patikrinti abu receptus. Kol jos akys užkliuvo už citrinų sulčių. Kai tai vyko, jos dvasia nedelsiant pašoko viduje, o protas atpažino tą šoktelėjimą. Štai kaip tai veikia.

Blondinas vaikinas
Krikščioniškose TV pasirodo toks blondinas vyrukas, jis kviečiamas surinkti paaukojimus. Nieko negaliu padaryti, bet jis man sukelia pasibjaurėjimą. Kai pirmą kartą jį pamačiau, mano dvasia susigūžė nuo šito jausmo. Taip nutinka, kai prie ko nors būna prilipusi neteisinga dvasia. Mano reakcija yra tokia, nes mano protas tikrina mano dvasią, kad suprastų, kaip ji reaguoja, ir Šventoji Tiesos Dvasia akivaizdžiai perduoda mano dvasiai, kad prie to vaikino prilipusi nešventa dvasia... ir mano prote atsiranda tas nejaukus pojūtis, kurį perduoda mano dvasia.

Prašymas priimti į darbą
Pamenu 1979 metais aš rašiau pareiškimą dėl priėmimo į tarnavimą, nes tada maniau, kad taip reikia. Aš nežinojau, kokia Viešpaties valia, bet tvirtai tikėjau, kad turiu padaryti tai, ką galiu padaryti natūraliai, ir leisti Jam toliau mane vesti, pradedant nuo ten. (Aš ir dabar taip tikiu; net Dievas negali vairuoti stovinčios mašinos.)

Bet kai aš pildžiau tą anketą dėl darbo, mano protas pastebėjo, kad mano dvasioje juntama tarsi sunki spaudžianti ranka, kuri visu svoriu sakė „ne“ tam darbui. Negalėjau užpildyti tolimesnių anketos puslapių, nes tas svoris darėsi vis sunkesnis ir ranka vis labiau spaudė... galiausiai aš negalėjau to daugiau pakęsti ir pasakiau sekretorei, kad negaliu pabaigti užpildyti pareiškimo. Ji liepė man pasirašyti tai, ką jau buvau parašęs ir pažadėjo tuos dokumentus įdėti į segtuvą. Mano protas pastebėjo Tiesą mano dvasioje - tai nebuvo man Dievo skirtas darbas - taigi, aš išėjau.

Tiesa ir nuodėmė
Mes keliese diskutavome apie įvairius dalykus vykstančius Kristaus kūne, ir vienas iš mūsų paklausė apie ypatingą pareiškimą, ar tai buvo iš Dievo ar ne. Aš pašokau ir gana tvirtai pasakiau, kad tai nebuvo pagal Raštą, tuo staigiai nutildydamas žmogų. Aš norėjau pasiūlyti Raštu paremtą nuomonę, bet nenorėjau taip ryžtingai išsireikšti, kad sužeisčiau jo jausmus.

Su juo atrodė viskas gerai, bet staiga mano protas pastebėjo sielvartą, kuris buvo giliai dvasioje - aš žinojau, kad nusidėjau, nors žmogus maloniai neparodė jokios blogos reakcijos. Bet aš žinojau, ir Tiesos Dvasia nuliūdindama mane atnešė mano dvasiai paliudijimą, kad aš nusidėjau. Nors aš paprašiau atleidimo, tas nuliūdimas mano dvasioje ir apgailestavimas pasiliko su manimi. Aš beveik iš karto paprašiau Viešpaties atleidimo - ir tiesiog priekaištavau sau, kad kalbėjau taip drąsiai, tvirtai ir tokiu būdu.

Tiesos Dvasia yra tiesa - kai mes nusidedame, Ji visada leidžia mums tai suprasti. Jei mes užsispyrę kartojame nuodėmę, kuri prieštarauja Dvasios balsui, mes atbunkame girdėti, nes daugiau nebeturime ausies girdėti, ką Dvasia mums sako... ir tik atgaila bei noras nedelsiant paklusti, kai kitą kartą mes pajusime tą sielvartą, gali atnaujinti mūsų jautrumą toje srityje.

Pasitikėti Tiesos Dvasia
Šios serijos tema – kaip atskirti teisingą nuo klaidingo Biblinio mokymo, bet pirmas žingsnis, kaip rašiau anksčiau - atpažinti Tiesos Dvasią mūsų viduje. Praeitą savaitę aš kalbėjau apie žodžius Naujajame Testamente, kurie apibūdina tai, kaip žmogaus protas atpažįsta kažką savo dvasioje ateinant iš Šventosios Dvasios: paliudijimas, atskyrimas, suvokimas, apreiškimas.

Žydams 5:14 sako „Stipri mėsa yra tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gera nuo blogo“ (vertimas iš anglų k.)

Tai yra stipri mėsa (stiprus maistas) – Bet tai turi tapti gyvenimo keliu, jei norite vaikščioti balanse ir nebūti nuvestam į šoną, kaip vaikui blaškomam kiekvieno mokymo vėjo, kuris pasitaiko tavo kelyje. Atkreipkite dėmesį, kad šis subrendimas „pasiekiamas pratybomis“ - tai reiškia išbandymai, klaidos ir žūtbūtinis pasiryžimas iškęsti tuos išbandymus ir klaidas, nes tai pratybos, kurių metu mes augame. (Tai tinka beveik viskam, pradedant automobilio vairavimu iki vaikščiojimo su Dievu - tai darydami mes turime taikyti patyrimą, mokytis iš klaidų, ir vėl bandyti. Taip augame.

Antra, atkreipkite dėmesį, mes turime lavinti mūsų pojūčius, kad atskirtume. Pirmame mokymo aplankyme, kurį aš turėjau 1986 metų spalio 1 dieną, kuomet man pasirodė Viešpats, gavau tokius nurodymus:

Naujajame Testamente žodžiai: suvokti, atskirti, liudyti ir apreikšti, apibūdina procesą, kurio metu protas pagauna tai, kas yra dvasioje (per Šventąją Dvasią). Jūs turite išlavinti save nuolatos perjunginėti savo dėmesį pirmyn ir atgal tarp natūralių pojūčių ir jūsų dvasinių pojūčių...“

Kai Luko 8:46 Jėšua paklausė: „Kas mane palietė?“ ir Petras pasakė Jam, kad visi Jį liečia, Jėšua iš tiesų žinojo, kad minia Jį liečia. Bet Jėšua išlavino savo pojūčius persijungti pirmyn ir atgal tarp natūralių pojūčių ir dvasinių pojūčių – ir kai Jis tai darė, Jis suvokė, kad jėga plaukia iš Jo Dvasios bei paklausė „Kas mane palietė, nes Aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga“.

Pamąstykite apie tai
Paulius išreiškė susirūpinimą ir mokė apie klaidingus mokytojus 2 Korintiečiams 11, sakydamas: Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, kurio mes neskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, jūs ramiausiai tai pakenčiate“ (4 eil.)

Atkreipkite dėmesį - kitą Jėzų, kurio Paulius neskelbė, kitą dvasią, kurios anksčiau nebuvote priėmę, kitą evangeliją, kurios jie anksčiau nebuvo gavę. Todėl klaidingas Jėšua pristatymas, kurio nerandame Pauliaus laiškuose, kurie sudaro didžiąją dalį Naujojo Testamento, dvasią, kuri skiriasi nuo Tiesos Dvasios, ir kitokią evangeliją nei tikroji Evangelija, kurią anksčiau priėmėme.

Kadangi mes turime Tiesos Dvasią savo viduje, Ji duos liudijimą mūsų dvasiai ir mūsų protas galės atskirti, suvokti, paliudyti ar gauti apreiškimą apie klaidą vienoje ar daugiau iš šių trijų sričių.

Taigi blondinas televizijoje bando surinkti pinigus krikščioniškiems internetiniams tarnavimams ir kalba apie šimteriopą prieauglį, arba kas nors sako, kad mums reikia rėkti/ melsti/ šaukti/ pasninkauti, kad atsidarytų dangus, arba sako, kad Dievas nori, jog mes garbinimui pasirinktume šeštadienį, ar kas nors sako, kad nuodėmė gerti vyną, ar kas nors sako jei duodi X pinigų jų tarnavimui būsi išgydytas/ gausi atsakymą į maldą... o tavo dvasia turi perspėjimą, tavo protas priima sunkumo pojūtį iš dvasios, bet tavo protas ir emocijos taip pat domisi ir nori sužinoti daugiau... ką tu darai su tuo perspėjimu savo dvasioje, kai mūsų klausiantis protas nori sužinoti daugiau?

Ir štai čia mes pratęsime kitą savaitę, nes šiandien neleidžia straipsnio formatas... palaiminimai!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.