Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. spalio 22 d., sekmadienis

Rugsėjo 23-osios ženklas danguje

John Fenn, 2017 m. rugsėjo mėn. 16 d.,

Sveiki visi,
Aš ilgai svarsčiau, kaip Išminčiai, žvelgdami į naktinį dangų, sugebėjo nustatyti, kad Izraelyje gimė karalius. Daug kas žvelgė į žvaigždėlapius maždaug 10 m. prieš Kr. - 1 m. po Kr., siūlydami savo idėjas, ką viena ar kita planeta reiškia, kai jos atsiduria kokiame nors žvaigždyne, ir ką jų judėjimai reiškė Išminčiams. Aš perskaičiau gal kokius 6 ar 10 paaiškinimų, tačiau niekas iš tiesų to nežino. Iš tiesų niekas nežino, kas juos paskatino vykti į Izraelį.

Tai tik vienas pavyzdys, bet jis nutiesia šioms serijoms kelią
Aš esu išleidęs užbaigtas iliustruotas serijas, išsamiai nagrinėjančias, kaip Zodiako ženklai savo kilme atpasakoja Evangelijos istoriją, pavadinimu „Išganymas pademonstruotas žvaigždėse.“ Jie eina per pradinę kiekvieno iš 12 ženklų ir kiekvieną ženklą lydinčių 3 žvaigždynų, - vadinamų ‚dekanais‘ (deck-uns), kurie papildo pagrindinio žvaigždyno žinią, - reikšmę bei atpasakoja evangelijos žinią.

Pavyzdžiui Zodiako žvaigždės su Virgo – mergelė ir jos 3 dekanai, tai Kometa – kūdikis, Kentauras – turintis dvigubą prigimtį, ir Šienpjoviai (Arcturus – Didysis Ganytojas ir Pjovėjas). Virgo – mergelė turi kūdikį sūnų, vadinamą „geidžiamuoju“, turintį dvigubą prigimtį ir augantį, kad taptų Ganytoju ir Pjovėju – štai jums ir paveikslas.

Mergelė dešinėje rankoje laiko šaką, kuri simbolizuoja daug pranašysčių apie Mesiją – Dovydo šaką, o kairėje rankoje – nulinkusią grūdų varpą, rodančią, kad Jis taip pat yra ir sėkla, kuri turi numirti ir būti pasėta. Pagrindinė žvaigždė čia yra Spica. Žvaigždės vardai Mergelėje ir jos dekanuose yra dar labiau įsidėmėtini, tokie kaip Al Zimach, Al Azal, ir Subilon, kurie atitinkamai reiškia šaudyti, atsišakojimas, kviečių varpa... ir taip toliau.

Rugsėjo 23 išsidėliojimas
Ir taip ateiname prie rugsėjo 23 žvaigždžių išsidėliojimo Mergelėje. Kalbantieji apie šį išsidėliojimą, sako, jog jis sutampa su Roš haŠanah, spekuliuojant apie paėmimą. Jie tiki, kad Apreiškimo 12:1-2 aprašo rugsėjo 23 išsidėliojimą: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir šaukė, kentėdama sąrėmius bei gimdymo skausmus.“Tuo atveju, jeigu dar nesate girdėję: Kai kurie mato tai išsipildysiant, nes saulės kelias kirs su Mergelės kairįjį petį, o mėnulio kelias jos kairę koją, kas gali pasirodyti, lyg ji būtų apsigaubusi saule, o mėnulis būtų po (iš tikrųjų greta) jos kojomis, tuo tarpu Jupiteris pasirodo keliaujantis pirmyn atgal (aukštyn žemyn) į kairę nuo jos kelių mėnesių laikotarpyje. Priedo, Liūto artimiausio žvaigždyno (liūtas atitinka Jėzų, Judo genties liūtas, kaip nugalėtojas) atžvilgiu Merkurijaus, Marso ir Veneros planetos išsidėsto tiesioje linijoje skersai jo, ir taip (galiausiai) turite 12 žvaigždžių/planetų.

Roš haŠanah, dar vadinama Trimitų Švente, kas žydų mokyme yra paėmimas, apie kurį mokė Paulius, tai gi jeigu nesuprasite jo žydiško Roš haŠanah požiūrio, nesuprasite Rašto. Turiu mokymą apie Roš haŠanah prieinamą mūsų knygų parduotuvėje CD ar mp3 formatu su daug daugiau detalių.

Mano tikslas nėra mokyti senovės astronomijos ar apie Roš haŠanah, tačiau atkreipti dėmesį, į ką turėtumėm susitelkti
„Dėl valandos ir laiko, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: „Ramybė ir saugumas“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks.“

„Bet jūs, broliai, NESATE tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs.... Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei (atėjimo rūstybei).... Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote...“ I Tesalonikiečiams 5:1-11

Sprendžiant iš šios ištraukos, mes galime pažinti laikus ir sezonus, tačiau bet koks svarstymas apie konkrečią dieną yra spekuliacija. Ar mums naudinga spekuliacija? Jeigu tai sukelia baimę,- ne. Jeigu tai verčia žmones atsisakyti gyventi tikintis, kad paėmimas išgelbės juos iš visų sunkių situacijų, su kuriomis jie susiduria, - ne. Jeigu tai skatina žmones emocinei beprotystei, - ne.

Kaip prieš pastatymas spekuliacijoms apie visokius raudonus mėnulius, ar saulės užtemimus, ar žvaigždžių ir planetų išsidėstymus, mes žinome, jog esame pabaigos laike ir sezonuose, remiantis 2 pagrindinėmis rašto vietomis, kurios įrašytos akmenyje ir yra nepajudinamos: „Jeruzalę mindžios (kontroliuos) pagonys, kol baigsis pagonių laikai“. Ir: „Aš nenoriu, broliai, palikti jus nežinioje dėl šios paslapties, – kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte: dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma.“ Luko 21:24, Romiečiams 11:25

Luko 21:24 Jėzus pranašauja apie Jeruzalės sugriovimą, kuris įvyks praėjus mažiau nei po 40 metų po Jo nukryžiavimo, 70 metais. Jis sakė, kad nuo tada Jeruzalę valdys pagonys, kol baigsis pagonių laikai. Per 1967 karą (liepos 5-10, 1967) Izraelis perėmė Jeruzalės kontrolę, o tai reiškia, kad praėjo 50 metų nuo to įvykio – mes esame pagonių laikų pabaigoje 50 metų, tai tokia Tėvo malonė, kad surinktų visa tai, ką Jis gali.

Paulius sakė, kad Izraelio aklumas, kad Jėzus yra jų Mesijas, išliks, kol įeis dauguma pagonių. Tai gi, kai matome vis daugiau ir daugiau žydų įtikinčių Jėzų, žinome, kad aklumas traukiasi – o tai vyksta nuo maždaug 1960-ųjų, kas sutampa su Izraelio kontrolės Jeruzalei perėmimu. Tai gi, kuo daugiau žydų įtikės Jėzumi, kaip Mesiju, tuo greičiau pasibaigs pagonių laikai.

Tai mes suprantame ir be spekuliacijos apie žvaigždes ir planetas pagalbos.

Išminčiai tautą pasirinko teisingai, tačiau į Betliejų juos atvedė Raštai. (Mato 2:1-8)
Tegul tai nusėda mumyse. Šie tikrosios astronomijos žinovai, kurie iš žvaigždžių ir planetų sužinojo, kad Izraelyje gimė karalius, neturėjo jokio supratimo, kur Jis yra. Raštai jiems nurodė Jo buvimo vietą. Netgi jeigu žvaigždės ir planetos išsidėsto, pagrindu vis dėlto lieka Raštai, bet koks dangiškas dalykas turi atitikti Raštus.

Esu tikras, kad kažkas kažkur rašo knygą apie saulės užtemimą, kuris ką tik įvyko JAV, o kitas įvyks 2024 balandžio 8, po 7 metų, ir kaip jų trajektorija žymi X tiesiai virš Naujojo Madrido (Velykos yra 2024 kovo 31/žydų Velykos 2024 balandžio 22), tačiau bet koks dvasinis šių dalykų aiškinimas yra spekuliacija.

Aš nesakau, kad šiuose dalykuose nėra jokios prasmės – aš tik sakau, kad jie manęs nejaudina. Mane jaudina Gyvasis Žodžio Asmuo. Mane jaudina iš Jo kylantis užrašytas Žodis. Bet koks supratimas, manau, kurį turiu ar kas nors turi, turi būti derinamas prie Jėzaus ir Pauliaus žodžių. Savyje aš turiu Kristų ir Jis gali man pasakyti, ką Jis nori, kad aš išgirsčiau, „kažkur“ esančios žvaigždės yra įdomu, tačiau ne taip, net gi, jeigu jos ir turi 2017 m. rugsėjo 23 dienos dvasinę reikšmę. Bet nėra taip, kad man nerūpi, tačiau Kristus yra manyje ir kai įvyks paėmimas, aš norėčiau visomis jėgomis būti Tėvo reikaluose, nei laukti dvasiniame neutralume, kol pasigirs Paskutinis Trimitas.

Kitą savaitę nauja tema. Būkite palaiminti!

John Fenn

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.